Parochiekern H. Johannes’ Geboorte:
Vieren vanaf 1 juli 2020 of zoveel eerder als mogelijk is.
We willen doordeweeks vieren en in het weekend.

Aantal bezoekers:

In de banken kunnen we ca. 38 personen plaatsen.  (Op bank 1 zitten drie personen, dan wordt een bank overgeslagen en op bank 3 zitten twee personen. Enz.)

10 stoelen op de plek waar het koor normaal gesproken staa.

Grofweg biedt de kerk dan plaats aan 50.  

De voorganger zit op de stoel achter het altaar.

De lector neemt plaats bij het tabernakel, de misdienaar bij de credenstafel. 

We beschikken over twee microfoons en twee lessenaars. Die hoeven dus tijdens de viering niet gereinigd te worden. 

Binnenkomen en verlaten van de kerk:

Bij elke viering is de coördinator aanwezig. Tevens is er een gediplomeerde EHBO’er.

Als bezoekers binnenkomen, treffen ze in het kerkportaal 2 tafeltjes aan, met daarop desinfectans, waarmee men de handen moet desinfecteren.

In het portaal hangt een poster met instructies. In het portaal kunnen gelovigen een protocol meenemen (we hanteren het protocol kerkelijk leven van het bisdom.) 

De tussendeur naar de kerk staat open, totdat de viering is begonnen. (Niemand hoeft zo de deurklink beet te pakken.)  Afhankelijk van de weersomstandigheden, laten we de deur open. 

Bij binnenkomst dienen bezoekers  óf naar rechts, of naar links te lopen.Het middenpad blijft gesloten.  Men moet doorlopen naar voren en vanaf bank 1  inschuiven naar het middenpad.

Per bank mogen om en om 2 of 3 personen plaatsnemen. De daarop volgende bank wordt overgeslagen. 

Zo verder naar achteren. (Ook voor gewoontedieren, die altijd achterin zitten, geldt: doorlopen en aansluiten.) Echtparen mogen naast elkaar zitten, maar dan kan er in het midden niemand plaatsnemen in de bank. 

Bij het verlaten van de kerk hanteren we de volgende regels:  Mensen die aan de rechterkant van de kerk zitten, (gezien van achter, met de rug naar de uitgang) verlaten de kerk via de ingang van de kerk. Mensen die links zitten verlaten de kerk door de zijdeur en de toegangsdeur van de orangerie. Zo vermijden we dat de twee stromen weer samenkomen. Ook nu zorgen we ervoor dat de deuren openstaan. 

In het middenpad komt een tafel te staan, die de doorgang blokkeert. Er wordt een lijn gespannen van de eerste naar de laatste bank in het middenpad, zodat mensen toch niet het middenpad als uitgang gebruiken. Tussen banken die gebruikt worden en banken die overgeslagen worden en leeg blijven wordt ook een lijntje gespannen. 

Reservering

Gelovigen die de viering willen bijwonen, dienen op vrijdagmorgen te bellen naar het secretariaat om een plek te reserveren voor het weekend dat komt. Tel. 0172-538291 

De vrijwilliger van het secretariaat vraagt of de beller gezondheidsklachten heeft.

Er wordt een lijst samengesteld met alle namen, die afgetekend worden als mensen binnenkomen. Ook dan dient gevraagd te worden of men gezond is. 

Wanneer de kernen Nieuwveen en Zevenhoven een zomerrooster draaien, dient gereserveerd te worden bij de kern waar gevierd zal gaan worden. 

Koor

Voorlopig zal geen enkel koor mogen zingen. Wel is er plaats voor een cantor en een organist voorin de kerk of boven op de koorzolder. 

Collecte

Bij het verlaten van de kerk stellen we bezoekers in de gelegenheid om hun bijdrage in de collecte te doen. De mandjes staan bij de beide uitgangen. Bij de mededelingen vertelt de lector dat mensen hun bijdrage na afloop van de viering in de mandjes kunnen doen. Deze zijn dan na de communie neergezet door de koster. 

(Collecte kan niet voorafgaand aan de viering, want dan gaan mensen bij binnenkomst allemaal de portemonnee opzoeken en staan dan weer op een kluitje.)

Bezetting

We voorzien dat we per viering 3 personen nodig hebben om e.e.a. in goede banen te leiden.   Eén persoon staat buiten om bezoekers gedoseerd binnen te laten komen. Een persoon om het ‘verkeer’ achter in de kerk te regelen. Eén in het middenpad om mensen hun plek te wijzen.en ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk doorlopen en aanschuiven, zoals afgesproken is. 

Voor elke viering wordt gezorgd voor drie vrijwilligers + één reserve. Dat wordt per week bekeken. 

Desinfecteren

-Voorafgaand aan de viering desinfecteren de bezoekers in het kerkportaal de handen.

Na afloop van de viering worden de leuningen van de kerkbanken afgenomen. 

-De lector en de voorganger nemen bij beurtwissel voor de microfoon eerst de microfoon af. 

 (Wanneer gebruikt wordt van twee microfoons, is dit niet nodig tijdens de viering. 

-Bij het tellen van het collectegeld dienen wegwerphandschoenen gedragen te worden. 

-GvL- bundels zijn uit de kerk verwijderd. 

-Na afloop van de viering wordt de kerk goed geventileerd.