Om de vieringen bij te wonen in de Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen moet er worden gereserveerd. Reserveren is verplicht en zonder reservering kunnen wij geen toegang geven. Op de bonnefooi naar een viering komen is dus niet aan te raden omdat de kans groot is dat u niet terecht kunt. Reserveren kunt u bij voorkeur via ons reserveringssysteem op internet http://bit.do/reserveerkerk. Mocht u geen internet hebben, dan graag via familielid of kennis laten reserveren via de site. Klik op de gewenste tijd om een reservering te maken.

Heeft u deze mogelijkheid ook niet, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Dat is op dinsdag- en woensdagmorgen (09:00 – 12:00 uur) op telefoonnummer 0172-571323. Dit is vroeg in de week maar wij willen u vragen dus vooraf goed te kijken of u het komende weekend een viering wilt bijwonen. Voor ‘last minute’ aan- of afmeldingen is een mobiel nummer beschikbaar (06-83083322), maar het verzoek is om hier met terughoudendheid gebruik van te maken. Ten tijde van de reservering zult u een aantal gegevens door moeten geven voor onze administratie. Dit alles om de vieringen in goede orde te laten verlopen.

Namens de Beheercommissie en Pastoraatgroep van de parochiekern Aarlanderveen