In de Samenstromen van maart hebben we u verteld over het Project Voegenrestauratie Zuidwestgevel. Een grote klus, die veel geld kost en waarvoor wij uw aandacht vragen. We hebben u toen ook gevraagd eens na te denken over een mooi verhaal wat u over het kerkgebouw hebt. Want door verhalen komt een geschiedenis pas écht tot leven. Voor deze editie starten wij zelf eerst maar eens met een algemeen stukje geschiedenis…..

De eerste vermelding over een kerk in het ambacht aan de Aar dateert van november 1359 als Gerrit van de Aar het ambacht in leen krijgt. Het ambacht bestond uit Langeraar, Korteraar en Kerkbuurt. Het Langeraar van toen lag veel meer naar het zuiden, zo ongeveer tussen de Varkenskade en de Leidse Vaart. De eerste kerk stond in de Kerkbuurt en was gewijd aan de maagd Maria en de martelaar Adrianus. De kerk werd ook wel het “Stierenkerkje” genoemd. Omdat men het niet eens kon worden over de locatie, werd afgesproken dat die werd bepaald door de locatie waar een daar grazende groep stieren zich de volgende morgen zou bevinden. En dat was ongeveer daar waar nu de huidige Nederlands Hervormde kerk staat, wellicht beter bekend als “het suikerpotje”.

In 1566 (het jaar van de beeldenstorm) werd de oude kerk vervangen door een nieuwe kerk. Toen op 2 juli 1568 (reformatie) de kerk overging van de katholieken naar de protestanten, hadden de katholieken voorlopig geen kerk en ook geen vaste pastoor meer. En waren zij vanaf toen aangewezen op diensten in schuren, woningen en schuilkerken. In 1666 werd de Wassenaarse polder drooggemalen. In die tijd werd daarbij ook een godsakker uitgespaard voor de bouw van een kerk. Omdat Leimuiden en Rijnsaterwoude al een kerk hadden, werd deze godsakker in Langeraar gesitueerd op de locatie waar nu de huidige kerk staat.

Al in 1719 werd hier een schuilkerkje gebouwd en een pastoorswoning. In 1843 werd de oude schuilkerk vervangen door een zogeheten “waterstaatskerkje”. Deze werd bekostigd door een van de parochianen, dhr. Willem Ontzigt. Willem stierf in 1861 en liet zijn vermogen na aan de kerk. Dit kerkje, wat stond ongeveer links achter de huidige kerk, was al snel te klein voor het groeiend aantal parochianen en bovendien slecht gefundeerd. En dus werd al na minder dan 60 jaar, in 1901, gestart met de bouw van een nieuwe kerk. Voor nu even genoeg vroeg geschiedenis. In een volgend stuk gaan we verder met de bouw en inrichting van de huidige kerk. En wat we destijds vroegen blijft van kracht: wat was/is úw persoonlijke verhaal over het kerkgebouw? Stuur het naar bcp_langeraar@rkgroenehart.nl

Auteur: Peter Otto, namens de BCP Langeraar