De rozenkrans bidden gaat ook in juni door. Op 1 april ben ik, vanwege de zware coronatijd, begonnen om 2 keer in de week het rozenkrans gebed met U te bidden via de kerkomroep en via live stream op Facebook. In de maand mei, Maria maand, bidden wij altijd de rozenkrans en ben ik gewoon door gegaan zoals ik het al deed in april.
Nu is de maand mei al weer voorbij. Helaas de coronatijd nog niet. Op het moment dat ik dit bericht schrijf gaat het gelukkig wel beter, zijn er minder zieken en minder ziekenhuis opnames. De maatregelen rond de corona zijn versoepelt. En natuurlijk hopen en bidden wij met zijn allen dat deze vooruitgang zich mag blijven voortzetten. In juni zal ik dan ook nog steeds 2 keer in de week de rozenkrans blijven bidden op de dinsdag- en donderdagochtend om 10 uur. En natuurlijk wil ik U weer van harte uitnodigen om ook in juni met mij de rozenkrans mee te bidden via www.kerkomroep.nl H. Adrianuskerk Langeraar of via livestream op de facebookpagina van HH Clara en Franciscus parochiefederatie.
Door: Saskia Versluis-Hölscher