PROTOCOL VIERINGEN ten tijde van de corona crisis

O.L.V. HEMELVAARTKERK, NIEUWKOOP

1e Versie: N.a.v. de vergadering van de pastoraatsgroep van 14 mei 2020

2e versie: aangepaste versie 20 mei 2020, n.a.v. reacties

3e versie: aanvullingen n.a.v. de bisschoppelijke protocollen

4e versie n.a.v. brief parochiebestuur

VIERINGEN JUNI

De pastoraatgroep wil graag in juni voor maximaal 30 personen de vieringen opstarten. Dat is volgens de richtlijnen van de overheid, vastgesteld op 19 mei, exclusief voorganger/lector/koster/organist/cantor.

donderdagen 4, 11, 18, 25 juni

Om te beginnen op de donderdagochtenden en daarvoor de “vaste” kerkgangers (ongeveer 10-15 mensen) persoonlijk uit te nodigen. en voor de overige plekken kan men inschrijven.

WEEKENDEN

De weekendvieringen te beginnen op 21 juni en 27 juni en daarvoor laten inschrijven via de telefoon op di en do ochtend op het secretariaat. Daar liggen per viering intekenlijsten zodat meteen gemeld kan worden of de beller er nog bij kan of niet. Bij het inschrijven vragen of men gezond is, anders kan er niet worden gereserveerd. Als betreffend viering vol is vragen of men wil doorschuiven naar een volgende viering.

Inschrijflijsten liggen bij de telefoon op het secretariaat.

VIERINGEN IN JULI

In juli alle vieringen voor maximaal 100 personen, zonder inschrijving, maar dat na 100 mensen de kerkdeuren dicht gaan. Dit wordt in der Samenstromen van juli/augustus duidelijk vermeld.

Als er voor juli ook moet worden ingeschreven zijn er twee extra telefoons beschikbaar.

PROTOCOL

  • Binnenkomen: via de hoofdingang. Daar hebben we meer ruimte. De zij ingang is afgesloten.

o    Buiten, als er gewacht moet worden, 1,5 meter afstand houden van elkaar.

o    Bij binnenkomen wordt iedereen afgevinkt op de inschrijflijst en gevraagd naar de gezondheid.

o    Iedereen wordt gevraagd de handen te ontsmetten. Er is spray én gel aanwezig.

o    Op twee tafels links en rechts van de ingang liggen papieren zakdoekjes die de kerkgangers zo nodig kunnen meenemen. Er liggen ook tissues om de handen af te vegen.

o    Er staan afvalbakken voor de tissues en de zakdoekjes.

o    Voor de vrijwilligers zijn er handschoenen beschikbaar.

o    Exemplaren van het protocol liggen op de tafels voor degenen die dat willen meenemen.

o    Iedereen loopt via de zijpaden naar voren en vult eerst de aangegeven plaatsen aan het middenpad, zodat niemand langs iemand anders hoeft te gaan.

o    Het middenpad wordt met een koord afgesloten bij binnenkomst.

o    In de sacristie is zeep en zijn papieren handdoekjes aanwezig voor de voorganger en de koster e.o.

  • Plaatsen

o    In de kerk is met stikkers aangegeven waar men mag plaatsnemen:

o    Of alleen,

o    Of met twee (echtpaar),

o    Of met méér (gezin).

  • De stikkers zijn geplaatst:

o    op rij 1 linkerbank en rechterbank: 1 plek links, 1 plek rechts.

o    op bank 2: 1 plek midden.

o    Per 2 rijen dus zes plekken die ruim uit elkaar liggen.

o    20 rijen =- 60 plaatsen (rekening houdend met echtparen en gezinnen, niet meer plaatsen aangeven)

  • Informatie:

o    Op A3 info (op kerkdeuren en binnen): neemt u plaats alleen, met echtpaar of met gezin op de plaatsen die met een stikker zijn aangegeven. Ontsmet de handen. Houdt u zich s.v.p. aan de aanwijzingen.

  • Viering:

o    Tijdens de viering mag er niet worden meegezongen. De bundels zijn wel beschikbaar, maar uitsluitend om mee te lezen.

o    Een eventueel aanwezige cantor/organist plaatst zich tegen de zijkapel aan om 6 meter afstand te houden.

o    De koster ontsmet vóór en na de viering alle gebruiksvoorwerpen, microfoons stoelen en lezenaar en gebruikt handschoenen.

o    Alle gebruiksvoorwerpen, kelk, water, ampullen enz. worden op de zijkant van het altaar neergezet.

o    Alleen de voorganger gebruikt deze voorwerpen. Ze worden ook niet aangereikt.

o    Om tussentijds schoonmaken (storend) te voorkomen is ons voorstel om de voorganger achter het altaar te laten staan en alleen de lector gebruikt te laten maken van de lezenaar. Als de voorganger anders wenst wordt er door de koster tussendoor schoongemaakt wat door de ander is gebruikt.

o    Na afloop zet hij/zij alles weer op de zijkant van het altaar neer.

o    De koster haalt alles weg, ontsmet en ruimt op.

  • Communie (als dat weer mag)

o    Vóór de communie wordt een plexiglasbord neergezet onder aan de trap.

o    De voorganger neemt erachter plaats en reikt de communie uit m.b.v. een pincet onder het plexiglas door.

o    Een vrijwilliger let er op dat 1,5 meter afstand in acht wordt genomen.

o    Na afloop wordt het bord weer weggezet.

  • Uitgaan:

o    gereguleerd (bank voor bank) via de hoofdingang en het middenpad. Het afsluitkoord wordt op tijd weggenomen. Een vrijwilliger geeft aanwijzingen.

o    Eventueel gebruikte liedbundels niet opbergen maar op de tafels achter in de kerk neerleggen, zodat die ontsmet kunnen worden na de viering.

Collecte in schalen achter in de kerk op statafels, voor bij het verlaten van de kerk.

o    De collecte wordt verwerkt door de vrijwilligers, waarbij handschoenen worden gebruikt.

o    De bundels en de bovenkanten van de bankleuningen worden door de aanwezige vrijwilligers na de viering ontsmet.

o    De kerk wordt na de viering geventileerd (hoofdingang en zijingang tegen elkaar open zetten)

o    Er is voorlopig geen koffiedrinken na de vieringen

Als e.e.a. nog problemen oplevert kijken hoe het beter geregeld kan worden.

Er zijn nodig:

1 persoon bij de ingang die het geheel coördineert en zorgt dat de regels worden nageleefd

1 persoon bij de ingang die de intekenlijst controleert

1 persoon in de kerk met een EHBO diploma en ervaring als BHV

1 persoon koster

Eventueel: 1 persoon lector en 1 of 2 personen voor de muziek

De coördinator instrueert m.b.v. dit protocol de vrijwilligers.

SLOTOPMERKING

Het protocol en de vieringen zijn gecommuniceerd met de parochianen via het tussenblad van juni, onder voorbehoud van wat het bisdom en het pastoraal team besluiten.

Dit protocol en de voorbereidingen in het kerkgebouw hebben heel veel tijd gekost. We hopen van harte dat het pastoraal team zijn medewerking gaat verlenen aan de door ons graag gewenste vieringen.

BESLUIT

Op woensdag 3 juni heeft het parochiebestuur van de H. Clara het protocol goedgekeurd en fiat gegeven voor de genoemde vieringen.