Naar aanleiding van de berichtgeving dat vieringen vanaf 1 juni weer zijn toegestaan willen wij u het volgende melden:

De openstelling gaat onder strikte voorwaarden.

De beheerscommissies en pastoraatsgroepen van alle parochiekernen hebben de opdracht gekregen om een plan van aanpak op te stellen waarin nauwkeurig staat beschreven hoe er lokaal met alle protocollen inzake de 1,5 meter wordt omgegaan. Wat is er lokaal wel mogelijk, wat niet ?
De protocollen die de bisschoppen hebben uitgevaardigd, moeten ook in dat plan zijn verwerkt.
De ingediende plannen worden beoordeeld en als ze zijn goedgekeurd wordt pas bepaald waar en wanneer er in kerken weer kan worden gevierd.
Wij vragen dus nog even om uw geduld.