Door de coronaviruspandemie hebben we niet veel actie kunnen voeren voor de campagne in de veertigdagentijd in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.  De tussenstand is € 400,00.
We gaan bekijken of we een aantal acties later dit jaar nog kunnen houden.

Wilt u de Vastenactie geldelijk steunen, maak uw donatie over naar:
IBAN: NL21 INGB 0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding M.O.V. Zevenhoven.

M.O.V. Jan Koot en Gerard van den Ham