De aangevraagde misintenties die niet zijn afgelezen vanaf 14 maart blijven tegoed
en worden ingepland vanaf dat er weer vieringen plaatsvinden.