Toen wij een paar weken geleden een apart inlegvel toevoegden aan de laatste Samenstromen, met daarin een oproep om een vrijwillige collectebijdrage, werden wij blij verrast.
Tot grote blijdschap van onze penningmeester werd aan deze oproep spontaan gehoor gegeven door een groot aantal parochianen, middels een mooie donatie. We wisten het natuurlijk wel, maar nu zagen wij het weer eens bevestigd: ons kerkje zit ook u in het hart gebakken.  Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw, soms forse, bijdrage. Dank u wel!!!

Nu Nederland voorzichtig uit de lock-down komt en er misschien weer het vooruitzicht is op samen vieren in de kerk, wachten wij met elkaar de boodschap van de bisschop af. Wat zal die boodschap behelzen, mogen we weer samenkomen? Mogen koren de repetities weer oppakken, of is dat nog een brug te ver?  Ook wij weten het niet,  maar we bidden erom.   Gemeenschap willen we zijn!  Op de fiets stappen op zondagmorgen en afgaan op het geluid van de luidende kerkklokken.  Wat zal het een feestje worden als dat weer mag.