Samen voor Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk
Nieuwsbrief rondom parochiekern OLV Geboorte-De Goede Herder – 26

Pinksteren50 dagen na Pasen
Dit weekend sluiten we de paastijd af met het Pinksterfeest. Bij het kruisteken zeggen we In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De heilige Geest is de Helper die Jezus na zijn Hemelvaart gezonden heeft om zijn leerlingen te helpen. In het evangelie vinden we het verhaal van een van de verschijningen van Jezus na zijn verrijzenis uit de dood. Jezus blaast over de apostelen en zegt: ‘Ontvangt de heilige Geest’. Vier mee online op zondag en maandag.
Hoe kunt u meedoen aan de vieringen?

Via onderstaande websites kunt u de vieringen online bijwonen (10:00 uur ‘s-ochtends):

U kunt uw collecte digitaal doen door een bijdrage te storten op het bankrekeningnummer van onze parochiekern:
IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge.

Kapelaan van Paassen
Op zaterdag 30 mei is kapelaan van Paassen 5 jaar priester. Zaterdag 30 mei zal het pastorale team met hem de eucharistie vieren in Langeraar. De viering is te volgen via FaceBook. Misschien kunt u hem een kaartje sturen ter felicitatie en verwelkoming. U kunt de kaart sturen naar: Kapelaan Van Paassen, Langeraarseweg 90, 2461CL Langeraar.
PKN-kerk open voor meditatie
PKN-kerk opent iedere zaterdag van 10:30 tot 12:30 uur, voor een moment van meditatie.Pastor Marjo Hoogenbosch of dominee E. Westrik zullen afwisselend  aanwezig zijn voor een (pastoraal) gesprek.Ook zal er orgel muziek te beluisteren zijn. Lees meer hier.
Steek een kaarsje op voor Coronaslachtoffers
Samen willen we de duizenden coronaslachtoffers herdenken en bedanken we de mensen die zorg, moed en liefde hebben getoond.
En daarom roepen heel Nederland op om op Tweede Pinksterdag, om 20.30 uur, een kaars aan te steken voor het raam, in de tuin of op je balkon. Lees meer hier.
Hoe kunnen we een ‘1,5m kerk’ zijn?
Er komen suggesties binnen voor de 1,5m kerk, veel dank hiervoor. We zijn bezig om een draaiboek te schrijven aan de hand van het protocol van het Bisdom.
Per viering moet een bedrijfshulpverlener of iemand met een E.H.B.O. diploma aanwezig zijn. We willen weten wie dit zijn binnen onze parochiekern, zodat we aan deze eis voor het gebruiksplan kunnen voldoen. U kunt dat uw naam doorgeven per mail aan: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl.
Vrijwilligers welkom op 19 juni
Alle (oud)- vrijwilligers worden uitgenodigd om de kerk te komen bezoeken op 19 juni.
Kom langs op het tijdstip waarop u bent ingedeeld, zodat we ons aan de RIVM richtlijnen kunnen houden.
Als u interesse heeft om vrijwilliger te worden, bent u van harte welkom om een van de leden van de pastoraatgroep of beheercommissie te ontmoeten.
Interessante links

Interessante links voor gezinnen

Nieuwsbrief Bisdom Rotterdam

Links Federatie en Parochiekern

Copyright © *2020* *Parochiekern Hoogmade-Woubrugge*

Mocht iemand deze nieuwsbrief willen ontvangen, geeft het mail adres door op:
*bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl*

Of voor vragen over onze parochiekern, neem contact op met: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen op een ander e-mail adres?
U kunt hier uw voorkeur e-mail adres opgeven of uitschrijven.