Moment van bezinning.

Al geruime tijd zijn alle maatschappelijke voorzieningen, als gevolg van het Corona virus gesloten. Helaas geldt dit ook voor onze kerken. Dit wordt zowel in de RK parochie Hoogmade-Woubrugge als in de PG Hoogmade-Rijpwetering als een groot gemis ervaren. Beide plaatselijke kerkgenootschappen willen daar nu een alternatief meditatiemoment voor bieden. Daarvoor zal het Kerkje aan de Does iedere zaterdag, vanaf 10.30 tot 12.30 uur zijn deuren openzetten om een ieder een moment van bezinning te bieden. Er is dan ook een mogelijkheid een kaarsje aan te steken, daarmee symboliserend dat er toch licht blijft schijnen in deze donkere tijd. Je kan dat kaarsje natuurlijk ook aansteken ter herinnering of ter bemoediging van een geliefde of iemand die daarvoor in aanmerking komt. Er zal dan ook de gelegenheid zijn dat op te schrijven, of een boodschap ter bemoediging mee te geven (wel eigen pen meenemen). Afwisselend zal Pastor Marjo Hoogenbosch of ds. Evert Westrik aanwezig zijn voor een (pastoraal) gesprek. Indien gewenst één op één. Ook zal er gepaste orgelmuziek te beluisteren zijn. Vrijwilligers van beide kerkgenootschappen zullen ter begeleiding aanwezig zijn. Dit alles zal plaatsvinden onder de R.I.V.M. coronavoorschriften.

Beide kerkgenootschappen hopen hiermee een alternatief bezinningsmoment te creëren als compensatie voor het gemis aan de zondagse vieringen/diensten.

Namens de RK pastorale werkgroep:
Marjo Hogenbosch, pastor
Jeanne Borst
Liesbeth v.d. Star
Namens de kerkenraad van PG Hoogmade:
Evert Westrik,  predikant
Femke Kortekaas
Jan Uit den Boogaard

Koop een kaartje

De dames van Klein Onderhoud hebben kaarten te koop. Het is leuk om een kaartje te sturen, en nog leuker om een kaartje te ontvangen in deze moeilijke tijd. Bij droog weer staat de doos met kaarten bij de voordeur. Loop eens langs bij Hendrik Meijerplantsoen 19. De opbrengst gaat naar onze parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder. Heeft u speciale wensen dan kunt u bellen: 071-5012209 of 06-81334054.

 

 

 

 

Felicitatie aan Jeanne Borst
Afgelopen vrijdag was het lintjesregen. Van onze parochiekern hebben twee vrijwilligers een lintje ontvangen.
De eerste parochiaan is Jeanne Borst-Oudshoorn. Wie kent haar niet als dirigente van het Nederlandstalig koor en Enjoy. Als enthousiast lid van de MOV-groep, waarbij ze aandacht vraagt voor de Vastenactie. En sinds kort, als lid van de pastoraatgroep.

 

 

 

Felicitatie aan Henk Brunt
De tweede parochiaan die een onderscheiding heeft gekregen, is Henk Brunt. Henk is al jaren een trouw lid van de Beheercommissie en zorgt er voor met zijn team van vrijwilligers, dat het erf van de kerk en de begraafplaats er picobello uit zien. En dat gold ook voor de kerk voordat de brand het gebouw verwoestte. Henk is een stille kracht die achter de schermen bergen werk verzet.
Zowel Jeanne als Henk hebben namens alle parochianen een boeket bloemen ontvangen met de felicitaties. We zijn er trots op dat deze vrijwilligers die in het zonnetje zijn gezet en hopen nog vele jaren met ze samen te kunnen werken.

 

 

 

 

Stand van zaken na brand

 

De beredderingsfase is afgerond. Dit wil zeggen dat de kerk stabiel is en leeggeruimd. Nu kunnen we de schade gaan opmaken en kijken wat de uiteindelijke schade van de brand is. Specialisten kijken in spouwmuren en in de toren om te kijken wat de bouwtechnische staat is.

De liturgische vieringen in Drieluik zijn afgelast tot minimaal 1 juli. Na 1 juni, als de maatregelen het toelaten, willen we twee middagen organiseren voor parochianen van de diverse vrijwilligerswerkgroepen. Zij zullen in kleine groepjes de mogelijkheid krijgen om de kerk te bezoeken en eventueel vragen te stellen. De uitnodiging zal binnenkort bij de bedoelde vrijwilligers in de brievenbus vallen. Pastor Hoogenbosch en de leden van de beheercommissie zullen aanwezig zijn.

We beginnen ook na te denken over een 1.5 meter samenleving en hoe dan een kerkdienst er uit zou moeten zien. Met het zaalteam gaan we nadenken hoe we samen kunnen vieren in deze moeilijke Coronatijd. Ideeën zijn zeer welkom want het is een tijd, die we nog nooit hebben meegemaakt.

 

Actie Kerkbalans

De komende weken ontvangt u de envelop met de Actie Kerkbalans. Dit jaar vreemd, want er is geen kerk. Echter, de kosten lopen door, terwijl sommige inkomsten zijn weggevallen. Denk hierbij aan de inkomsten van de huur bij gebruik van de kerk, inkomsten van de zendmasten en het collectegeld van onze wekelijkse vieringen. De besluitvorming of de kerk wordt herbouwd is sterk afhankelijk hoe vitaal Hoogmade / Woubrugge is als kerkgemeenschap. Het aantal  parochianen en de mate waarin zij de kerk financieel ondersteunen is daar een indicatie van. Dus doe mee aan de Actie Kerkbalans! Elke bijdrage is welkom om de kerk te behouden voor onze parochiekern.

Beheercommissie Parochiekern Hoogmade / Woubrugge

Ontmoeten, vragen en ontdekken van het christelijk geloof

Dát doe je op de Alphacursus: een kennismaking met het christelijk geloof van de gezamenlijke kerken van Hoogmade en Woubrugge komend najaar in Hoogmade. Het is een kennismaking waar iedereen welkom is. Mensen die het geloof niet kennen, maar wel nieuwsgierig zijn, mensen die gelovig zijn, maar een opfrissing zoeken. Jong of al wat ouder, u bent welkom.

De Alpha bestaat uit interactieve en ontspannen bijeenkomsten waarin de deelnemers kunnen ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd, een goed moment om elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover we doorpraten in kleine groepen, zoals: Is er meer? Wie is Jezus en waarom stierf hij aan een kruis? Hoe leidt God ons en wie is eigenlijk de Heilige Geest?
Op dinsdag 22 september gaan we van start met een kennismakingsavond. De Alphacursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven in de kerkzaal van de Protestantse Gemeente, Vissersweg 1 te Hoogmade. We houden rekening met eventuele beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus.

Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. Kijk voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op alphacursus.nl of meld je aan bij of neem voor vragen contact op met:

pastor Marjo Hoogenbosch, m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl.

Lief en Leed

Overleden

14 april             Wilhelmina Cornelia van Mil-van Leeuwen          83 jaar

21 april             Engelina Antonia Zonneveld-Verbeek                   78 jaar