INLEGVEL PAROCHIEKERN HOOGMADE / WOUBRUGGE JUNI 2020

Secretariaat parochiekern Hoogmade-Woubrugge

Geopend op dinsdag van 09.30 – 10.30 uur; Kerkstraat 57, 2355 AG Hoogmade, tel. 071-5018237; e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl;
website: https://rkgroenehart.nl
Inschrijven nieuwsbrief via e-mail: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Beheercommissie parochiekern Hoogmade-Woubrugge

Voorzitter: Leo van Rijn, tel. 071-5013863; e-mail: leonardusvanrijn@ziggo.nl
Adviseur: Paul Wolvers, tel. 071-5018375; e-mail: pwolvers@planet.nl
Secretaris: Lydia Foeken, bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Penningmeester: Peter Borst, tel. 06-22907035; e-mail: ps.borst@gmail.com
Adviseur onderhoud gebouwen-terrein: Henk Brunt, tel. 071-5018138; e-mail: henkenriekiebrunt@gmail.com

Betalingen – rekeningnummers parochiekern Hoogmade-Woubrugge

  • Kerkbalans: IBAN NL52 RABO 0123.2014.38
  • n.v. H. Franciscus, Kerkbalans BCP Hoogmade-Woubrugge
  • Overige betalingen: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05
  • n.v. H. Franciscus, BCP Hoogmade-Woubrugge

Contactpersoon kosters: Theo Nieuwenhuizen, tel. 071-5018821

Informatie voor leden van St. Barbara: bij overlijden neemt u contact op met Van Leeuwen Uitvaartverzorging, tel. 06-13449107

Er zijn geen vieringen in Hoogmade in juni.

Wel kunt u via You Tube en/of Facebook vieringen live volgen.
Kijk op de website rkgroenehart.nl voor een overzicht van vieringen in de andere parochiekernen.

 Vergaderingen en bijeenkomsten in de pastorie te Hoogmade

Wo. 24 juni 13.30 uur Verdeling Samenstromen
Wo. 24 juni 14.30 uur Ophalen Samenstromen door bezorgers

Misintentie aanvragen

Misintenties kunnen worden ingeleverd bij het secretariaat (op dinsdagochtend of via e-mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl).

De misintenties komen bij de voorbede over het scherm net zoals dat bij de tv-mis gebeurt. Uw gift aan de parochie bij gelegenheid van de aangevraagde misintentie kunt u betalen bij het secretariaat of storten op bankrekening: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge.

Het is al weer een paar weken geleden dat u iets hoorde over de Vastenactie. Dit jaar was het thema: “Werken aan je toekomst”. Zoveel mogelijk jongens en meisjes een beroepsopleiding laten volgen. Helaas gingen al onze acties niet door. Maar we hebben gelukkig nog twee weken kunnen collecteren. Deze collectes hebben samen € 220,70 opgebracht. We willen u hartelijk bedanken voor uw gift.

Mocht u nog iets willen geven, dan kunt u altijd nog geld overmaken op NL21 INGB 000 0005850, t.n.v Vastenactie.

MOV Twan Goes en Jeanne Borst Oudshoorn

Op zaterdag 13 juni kunt u weer levensmiddelen inleveren voor de voedselbank. Er staat een doos in de hal van de PKN kerk, Vissersweg 1, Hoogmade.

U kunt de levensmiddelen inleveren tijdens het meditatie moment van 10.30 tot 12.30 uur. Alvast heel hartelijk bedankt voor uw gaven.

Moment van bezinning.

Al geruime tijd zijn alle maatschappelijke voorzieningen, als gevolg van het Corona virus gesloten. Helaas geldt dit ook voor onze kerken. Dit wordt zowel in de RK parochie Hoogmade-Woubrugge als in de PG Hoogmade-Rijpwetering als een groot gemis ervaren. Beide plaatselijke kerkgenootschappen willen daar nu een alternatief meditatiemoment voor bieden. Daarvoor zal het Kerkje aan de Does iedere zaterdag, vanaf 10.30 tot 12.30 uur zijn deuren openzetten om een ieder een moment van bezinning te bieden. Er is dan ook een mogelijkheid een kaarsje aan te steken, daarmee symboliserend dat er toch licht blijft schijnen in deze donkere tijd. Je kan dat kaarsje natuurlijk ook aansteken ter herinnering of ter bemoediging van een geliefde of iemand die daarvoor in aanmerking komt. Er zal dan ook de gelegenheid zijn dat op te schrijven, of een boodschap ter bemoediging mee te geven (wel eigen pen meenemen). Afwisselend zal Pastor Marjo Hoogenbosch of ds. Evert Westrik aanwezig zijn voor een (pastoraal) gesprek. Indien gewenst één op één. Ook zal er gepaste orgelmuziek te beluisteren zijn. Vrijwilligers van beide kerkgenootschappen zullen ter begeleiding aanwezig zijn. Dit alles zal plaatsvinden onder de R.I.V.M. coronavoorschriften.

Beide kerkgenootschappen hopen hiermee een alternatief bezinningsmoment te creëren als compensatie voor het gemis aan de zondagse vieringen/diensten.

 

Namens de RK pastorale werkgroep:
Marjo Hogenbosch, pastor
Jeanne Borst
Liesbeth v.d. Star
Namens de kerkenraad van PG Hoogmade:
Evert Westrik,  predikant
Femke Kortekaas
Jan Uit den Boogaard

Tevens is er een tentoonstelling van schilderijen van Cees van Waardhuizen te bekijken. Vrijwilligers van beide kerkgenootschappen zullen ter begeleiding aanwezig zijn. Dit alles vindt plaats onder de R.I.V.M. coronavoorschriften.

Kopij voor Samenstromen voor juli en augustus inleveren vóór maandag 8 juni a.s.

Intenties en kopij voor het inlegvel van juli en augustus inleveren vóór maandag 22 juni a.s.

De weg naar anderhalvemeterkatholiek zijn….

Beste parochianen,

Sinds maart hebben we geen vieringen meer gehad in Drieluik als gevolg van de Corona maatregelen. Wie had dat toch gedacht, dat Corona zo’n enorme impact zou kunnen hebben op families en op de samenleving.

Vanaf 1 juni mogen er bijeenkomsten plaatsvinden vanaf 30 personen. Kerken mogen, als ze zich comfortabel voelen open stellen voor diensten. En dat brengt ons tot een uitdaging. Drieluik is een relatief kleine ruimte (laag plafond, weinig ventilatiemogelijkheden), wat het moeilijk maakt om een viering op een verantwoorde wijze te organiseren.

Dus wat nu? De oproep in de nieuwsbrief bracht al wat reacties te weeg. Waarom niet de vieringen in De Schuur houden? De Schuur is een grote ruimte, er zijn drie uitgangen (voor ventilatie, hoog dak) en mensen kunnen via een kant naar binnen en de andere kant naar buiten lopen. Het opbouwen van De Schuur vereist wel iets meer werk en tijd. Dus we gaan in gesprek met het zaalteam om te kijken of het lukt. En we gaan werken aan een draaiboek en een reserveringssysteem.

Het Bisdom heeft richtlijnen opgesteld hoe we als gemeenschap in de vieringen omgaan met de maatregelen van het RIVM. Op de achterzijde vindt u de richtlijnen van het Bisdom om alvast een indruk te krijgen waar u aan moet denken, als u naar een viering zou willen gaan. In de richtlijnen staat ook beschreven, dat er geen gezangen door koren en gelovigen mogen zijn tijdens de viering. Ook geen muzikale optredens van instrumentalisten op blaasinstrumenten en muziekgroepen. Een cantor kan op afstand van minimaal zes meter van anderen enkele gezangen tijdens de viering voor zijn/haar rekening nemen.

Wat hebben we voor u de komende tijd in petto?

  • Vrijdag 19 juni – vrijwilligersmiddag: alle (oud)-vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging met de tijd van uw groep ontvangen en zijn van harte welkom. Mocht u deze uitnodiging gemist hebben, kom langs bij de kerk op 19 juni en maak een praatje met één van de leden van de pastoraatgroep of beheercommissie. Dit alles met inachtneming van RIVM maatregelen.
  • Zondag 5 juli – hagenpreek: openlucht viering in onze kerk. Het idee is gelanceerd en we gaan er aan werken. Ideeën en handjes zijn welkom bij de pastoraatgroep: Jeanne Borst en Liesbeth van der Star, e-mail: pastoraatgroep_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl Houd de datum vrij, u hoort meer in de komende editie van Samenstromen en in de digitale nieuwsbrief. Zie ook het protocol aan de ommezijde.
  • Zondag 19 juli – eerste viering in Hoogmade: we kijken of het gaat lukken om iedere twee weken in De Schuur te ‘kerken’ volgens de richtlijnen van het Bisdom/RIVM.

We adviseren u om in te schrijven voor de wekelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en mee te kunnen denken. U kunt inschrijven door een mail te sturen naar bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl (excuses, voor het lastige adres). Als u geen e-mail heeft, misschien kunt u een familielid, goede vriend of buur vragen of zij de nieuwsbrief voor u willen ontvangen en voor u kunnen uitprinten.

Met vriendelijke groeten,

De beheercommissie en de pastoraatgroep