Langzaam komt de samenleving weer in beweging. Dat is fijn én spannend, omdat er nog steeds risico is op besmetting. De berichten rondom de slachthuizen en de woonsituatie van de werknemers geven te denken.
Wel zien we er mét u naar uit om ook als geloofsgemeenschappen weer samen te kunnen komen, zij het in beperkte mate.  In overleg met de beide parochiebesturen, kiezen we voor een zorgvuldige stap-voor-stap opstart van de vieringen.

We hebben aan de lokale pastoraatgroepen en beheercommissies gevraagd om samen een plan van aanpak op te stellen voor een ‘1,5m kerk’. Een goed gebruiksplan is een voorwaarde om weer publieke vieringen te kunnen houden.
Deze week hebben pastoraal team en de parochiebesturen overlegd om af te spreken hoe de opbouw van het weer samen vieren in goede banen kan worden geleid.

De werkwijze is als volgt:

  1. De parochiekern (PG en BCP gezamenlijk) stuurt het plan van aanpak in naar het centraal secretariaat;
  2. Dit plan wordt bekeken door het betreffende parochiebestuur en zo nodig wordt de kern gevraagd aanpassingen te maken;
  3. Wanneer het plan akkoord is bevonden én er voldoende mensen plaatselijk beschikbaar zijn om het uit te voeren, wordt de kerk weer ingeroosterd voor vieringen.

Verder:

  • De online vieringen, afwisselend vanuit beide parochiekerken, zullen worden voortgezet en blijven voorlopig staan op de tijd van 10.00 uur. Het rooster voor juni is in het blad Samenstromen gepubliceerd. Informatie over kerken waar in juni weer kan worden gevierd zal direct worden vermeld op de website.
  • De regelgeving m.b.t. de muzikale ondersteuning is heel streng. Op het moment dat er publieke vieringen zijn, kan er maximaal één cantor en één pianist/organist aanwezig zijn (twee personen totaal). Er kan ook geen sprake zijn van samenzang!
  • In de eerste tijd zullen we nog geen H. Communie uitreiken, hoe jammer dit ook is. Het uitreiken is erg ‘ingewikkeld’ door het voorgeschreven gebruik van pincet en hoestscherm. Daarnaast gaat deze ‘gang naar het altaar’ ten koste van een aantal zitplaatsen (er kan dan op 1,5m van een gangpad niemand zitten). Zodra er enige tijd ervaring is met het weer vieren in verschillende kerken, zullen we dit punt heroverwegen. De grote wens om de H. Communie waardig te kunnen ontvangen is ook onze wens!
  • Wat betreft de intenties: zodra er weer gevierd wordt, kan er weer in de lokale viering voor intenties gebeden worden. Het wordt dan ook mogelijk om (in overleg met het lokale secretariaat) oude intenties opnieuw in te plannen. Daarnaast blijft het mogelijk intenties in te sturen voor de online viering. Deze laatste worden niet gelezen, maar op het scherm getoond op het moment van de voorbede.
  • Het vieringenrooster in de komende tijd zal worden ingevuld naar de kerken die, met een plan van aanpak, beschikbaar zijn om te vieren. Het zal waarschijnlijk geruime tijd duren voordat het rooster weer enigszins ’normaal’ is.
    Zodra een kerk beschikbaar is voor het rooster, zal dit op deze website worden vermeld.

We hopen van harte dat het de moeite waard blijkt en we elkaar snel weer mogen treffen in een viering!

Met hartelijke groet en Gods zegen,

Pastoraal Team en Parochiebesturen H. Clara & H. Franciscus