Samen voor Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk
Nieuwsbrief rondom parochiekern OLV Geboorte-De Goede Herder – 25

Zevende zondag van Pasen
Afgelopen donderdag hebben we met Hemelvaart gevierd dat Jezus weer terug is gegaan naar zijn Vader in de hemel. Steeds weer opnieuw belooft Hij ons niet alleen te laten, Hij zal de heilige Geest zenden. Vandaag staat het gebed van Jezus centraal. Vlak vóór zijn dood heeft Hij gebeden voor zijn leerlingen en voor ons.
Dit zal het thema zijn van de viering online aanstaande zondag om 10:00 uur.
Hoe kunt u meedoen aan de vieringen?

Via onderstaande websites kunt u de vieringen online bijwonen:

U kunt uw collecte digitaal doen door een bijdrage te storten op het bankrekeningnummer van onze parochiekern:
IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge.

Misintentie aanvragen
De misintenties kunnen worden ingeleverd bij het secretariaat (op dinsdagochtend of via mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl). De misintenties komen bij de voorbede over het scherm net zoals dat bij de tv-mis gebeurt.
Uw gift aan de parochie bij gelegenheid van de aangevraagde misintentie kunt u betalen bij het secretariaat of storten op bankrekening: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge.
PKN-kerk open voor meditatie
PKN-kerk opent iedere zaterdag van 10:30 tot 12:30 uur, voor een moment van meditatie, het aansteken van een kaarsje, het opschrijven van een boodschap, of een (pastoraal) gesprek.Pastor Marjo Hoogenbosch of dominee E. Westrik zullen afwisselend  aanwezig zijn voor een (pastoraal) gesprek. Ook zal er orgel muziek te beluisteren zijn. Vrijwilligers zullen ter begeleiding aanwezig zijn. Dit alles zal plaats vinden onder de R.I.V.M. corona voorschriften.
Lees meer hier.U kunt dan ook de schilderijen bekijken van Cees van Waardhuizen. Klik hier voor uitleg van het schilderij.
Samen online ontmoeten
Op woensdagavond kunt u digitaal meedoen van 19:30 uur to 20:45 uur via Skype en elkaar ontmoeten rondom het evangelie.
U hoeft niets van de Bijbel te weten. We laten de woorden voor zichzelf spreken. Stuur een e-mail naar:  m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl en ontvang de informatie.
Hoe kunnen we een ‘1,5m kerk’ zijn?
De verwachting is dat we in elk geval tot ver in het seizoen 2020 – 2021 te maken hebben met beperkende  maatregelen. Daarom zoeken we parochianen die mee willen helpen om nu na te denken over hoe de zondagse kerkdienst vorm kunnen krijgen in de anderhalve-metersamenleving. Wat kan wel, wat niet en welke creatieve manieren zijn er om het komende tijd met elkaar verbonden te zijn? Ideeen? Klik hier. En voor verdere informatie hier.
Artikel Leids Dagblad
Afgelopen zaterdag verscheen een artikel in het Leids Dagblad, waar een zorgelijke stedebouwer aan het woord kwam.
Het is belangrijk om het kerkgebouw te koesteren als plek van verstilling. Interessant om te lezen in deze tijd van Corona. Klik hier.
Interessante links voor gezinnen

Nieuwsbrief Bisdom Rotterdam

Links Federatie en Parochiekern

Interessante links

Copyright © *2020* *Parochiekern Hoogmade-Woubrugge*

Mocht iemand deze nieuwsbrief willen ontvangen, geeft het mail adres door op:
*bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl*

Of voor vragen over onze parochiekern, neem contact op met: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen op een ander e-mail adres?
kunt hier uw voorkeur e-mail adres opgeven of uitschrijven.