We kunnen niet samenkomen in de kerk, of in de pastorie, of thuis rond een tafel om elkaar te ontmoeten. Dat samenzijn en het rechtstreeks contact hebben, dat mist iedereen enorm.
Via telefoon en internet is er wel veel mogelijk. We kunnen elkaar ontmoeten in beeld en geluid. Persoonlijk of in vergadering, en de vieringen worden via internet en televisie uitgezonden.

Zou het niet mooi zijn om elkaar zo ook te ontmoeten rond het evangelie, de bron van ons geloof? Dat gaan we doen! We gebruiken het evangelie van de zondag. U hoeft niets van de Bijbel te weten. We laten de woorden voor zichzelf spreken en luisteren naar wat Gods Woord te zeggen heeft over ons leven op dat moment.

We komen digitaal samen op de woensdagavond, van 19.30 tot ongeveer 20.45 uur, via Skype.
Als u zich aanmeldt (m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl) ontvangt u van te voren de bijzonderheden.