Samen voor Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk
Nieuwsbrief rondom parochiekern OLV Geboorte-De Goede Herder – 24

Zesde zondag van Pasen en Hemelvaart
Deze week zijn er twee vieringen: de zesde zondag van Pasen en Hemelvaart (40ste dag na Pasen). Met Pasen is Jezus Christus verrezen uit de doden. Hij verschijnt vaak aan zijn leeringen. En dan komt het moment dat Jezus definitief naar zijn Vader in de Hemel gaat. Lees meer hier.
Hoe kunt u de vieringen kijken?
Vanwege de Corona crisis zijn de vieringen in de parochiefederatie tot 1 juli, vervallen. De vieringen zullen zijn op zondagochtend  en donderdagochtend om 10:00 uur (zonder publiek).
U kunt meevieren via de website www.rkgroenehart.nl.
Ga naar de website en klik op de banner “KLIK HIER, NU LIVE”.
De vieringen zijn ook te volgen via www.kerkomroep.nl (alleen in audio).
U kunt uw collecte digitaal doen door een bijdrage te storten op het bankrekeningnummer van onze parochiekern:
IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge.
Misintentie aanvragen
De misintenties kunnen op de gebruikelijke manier worden ingeleverd bij het secretariaat (op dinsdagochtend of via mail: hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl). De misintenties worden niet afgelezen, maar komen bij de voorbede over het scherm net zoals dat bij de tv-mis gebeurt.
De intenties voor overledenen worden in de eerste zes weken automatisch aan de intenties toegevoegd.
Uw gift aan de parochie bij gelegenheid van de aangevraagde misintentie kunt u betalen bij het secretariaat of storten op bankrekening: IBAN NL56 RABO 0123.2001.05 t.n.v. H. Franciscus BCP Hoogmade – Woubrugge.
PKN-kerk open voor meditatie
PKN-kerk opent iedere zaterdag van 10:30 tot 12:30 uur, voor een moment van meditatie, het aansteken van een kaarsje, het opschrijven van een boodschap, of een (pastoraal) gesprek.Afwisselend zal Pastor Marjo Hoogenbosch of ds. Evert Westrik aanwezig zijn voor een (pastoraal) gesprek. Ook zal er orgel muziek te beluisteren zijn. Vrijwilligers zullen ter begeleiding aanwezig zijn. Dit alles zal plaats vinden onder de R.I.V.M. corona voorschriften.
Lees meer hier.
Samen online ontmoeten
We kunnen niet samen komen in de kerk om elkaar te ontmoeten. Dat samen zijn, mist iedereen enorm. Zou het niet mooi zijn om elkaar te ontmoeten rond het evangelie? Dat gaan we doen!
U hoeft niets van de Bijbel te weten. We laten de woorden voor zichzelf spreken en luisteren naar wat Gods Woord te zeggen heeft over ons leven op dat moment.
We komen digitaal samen op  woensdagavond, van 19.30 tot ongeveer 20.45 uur, via Skype. Als u zich aanmeldt door een e-mail te sturen naar:  m.hoogenbosch@rkgroenehart.nl, ontvangt u informatie.
Laatste klok uit de toren
Afgelopen woensdag is de laatste klok uit de toren gehezen. De Angelus klok. Op deze website vindt u meer informatie over de Angelus klok. Klik hier.
De kerk is nu leeggeruimd. Na 1 juni zullen twee middagen gereserveerd worden voor vrijwilligers om de kerk te bekijken. De uitnodiging volgt.
We danken het secretariaat voor de foto’s in deze nieuwsbrief.
Ken je iemand die geslaagd is?
De dames van klein onderhoud hebben kaarten te koop. Loop langs op Hendrik Meijerplantsoen 19. Er staat buiten een box. U kunt een kaartje uitzoeken en afrekenen. De opbrengst gaat naar onze parochiekern Onze Lieve Vrouw Geboorte – De Goede Herder.
Interessante links voor gezinnen

Nieuwsbrief Bisdom Rotterdam

Links Federatie en Parochiekern

Interessante links

Copyright © *2020* *Parochiekern Hoogmade-Woubrugge*
Mocht iemand deze nieuwsbrief willen ontvangen, geeft het mail adres door op:
*bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl*

Of voor vragen over onze parochiekern, neem contact op met: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen op een ander e-mail adres?
U kunt hier uw voorkeur e-mail adres opgeven of uitschrijven.