In het mei-nummer van het blad Samenstromen stond een artikel over collectes tijdens de vieringen via de TV en YouTube of Facebook. Wij hebben gemerkt dat parochianen graag willen bijdragen in de collecte, maar dat het met een code of digitaal betalen niet altijd makkelijk lukt. Daarom hier twee mogelijkheden om toch aan de collecte te kunnen deelnemen:

  1. U legt elke keer als u een viering bijwoont het collectegeld opzij in een potje o.i.d.
    Voor sommige parochianen is dit een bekend verschijnsel omdat zij zo hun bijdrage voor de Vastenaktie bij elkaar brengen.
    Nu spaart u voor uw eigen kerk. Zodra het weer kan, neemt u het gespaarde geld mee naar uw eigen kerk om het in de collecte bij te dragen.
  2. U kunt er ook voor kiezen om na elke viering een bedrag over te maken naar IBAN NL49 RABO 0355 9199 15 t.n.v. Clara & Franciscus federatie, onder vermelding van collecte, en eventueel een naam van een parochiekern.

Hopelijk zit er een manier van bijdragen aan de collecte voor u bij. En u weet: elk bedrag, hoe klein ook, is welkom, net als in de echte collecteschaal. Hartelijk dank voor uw gaven.