Tussenblad

Bij deze Samenstromen zit weer een tussenblad met de informatie over vieringen en intenties. De kopij voor de
Samenstromen heeft begin mei een deadline en het tussenblad kan vlak vóór het bezorgen nog worden bijgewerkt,
omdat we die zelf afdrukken. Dus daarin staat dan altijd de meest actuele informatie. Alles onder voorbehoud van de
richtlijnen van de overheid.