Naar Lourdes op 10 oktober (tien tien twintig twintig)!
De teller staat nu op 33. Dus als u mee wilt reageer dan snel. Mocht het op 10 oktober nog niet kunnen vanwege het
Coronavirus, dan stellen we een nieuwe datum vast.
Uiterlijk 1 augustus wordt daar een besluit over genomen.
Als u op de hoogte wilt blijven, dan wel een inschrijfformulier aanvragen. Dat kan bij de leden van de werkgroep
“bedevaart Nieuwkoop-Lourdes”, bij wie u ook informatie kunt vragen over de gang van zaken:
Bets Verhage 0172-573713
Corrie Baas 06-16098620
Gré de Boer 0172-572208
Gerard v.d. Ham 0172 538788
Rob Aupers 0172-572140
Anneke Rietbroek 071-3313057
Zij sturen u graag een informatiefolder en/of inschrijfformulier toe.
Alle mensen waar van wij een inschrijfformulier hebben ontvangen krijgen bericht over het vervolg.