Lief en Leed
Overleden:
22 maart: Jos van Hout  – 78 jaar.

We kregen een e-mail dat Jos was overleden en hebben die aan het
prikbord gehangen. Er is géén viering in onze kerk geweest, maar
Jos wordt gekend door veel parochianen en is ook penningmeester
van het kerkbestuur geweest. Vandaar dat wij Jos in deze editie van
de Samenstromen toch nog noemen.

14 april: Lidy Reurings-Breewel – 70 jaar

18 april: Johanna Potter-Steenbeek – 81 jaar