Afscheid Diny Damen

We nemen afscheid van Diny Damen, maar gelukkig alleen als voorzitter van de BCP. Diny is al vrijwilliger sinds 1986 en
was toen lid van de Decanale werkgroep toerusting. Daarna is ze op heel veel gebieden en werkgroepen actief geweest
in onze parochiekern, o.a. voor 1 e communie en het vormsel. Ze is nu bijna 10 jaar lid van de BCP waarvan 9 jaar als
voorzitter. Volgens het rooster van aftreden is zij aan de beurt en is niet herkiesbaar. We zullen haar daar zeker missen,
maar we weten Diny te vinden als we nog eens een advies nodig hebben. Gelukkig wil ze ook gevonden worden!
Ze blijft op donderdagochtend meehelpen op het secretariaat en blijft met een aantal andere vrijwilligerstaken gewoon
actief. Het “afscheid” is dus niet volledig en zeker niet definitief.
Diny, in ieder geval bedankt voor het werk in de BCP en we houden contact via het secretariaat!
BCP