Sfeervolle Wereldgebedsdagviering in Nieuwkoop op 6 maart 2020

Op de 1ste vrijdag in maart werd er ook in Nieuwkoop een oecumenische viering gehouden in de Remonstrantse kerk. Dit jaar stond ZIMBABWE centraal : de vrouwen van het Wereldgebedscomité van Zimbabwe nodigden ons  uit voor deze viering dat als thema had: ‘Sta op en ga !’ Dit verwijst naar het verhaal uit Joh. 5:2-9a waarin liefde, genezing en verzoening centraal staat.

Op de liturgische tafel: de nationale bloem van Zimbabwe – de fraaie oranje vuurlelie – diverse muziekinstrumenten die in Zimbabwe worden gebruikt en 4 kaarsen: de rode stond symbool voor de liefde, de gele voor verzoening, de witte voor vrede en de groene voor alle gewassen. In verbondenheid met de christenen in Zimbabwe zijn de kaarsen ontstoken aan de Paaskaars.

We mochten weer een zeer trouwe groep mensen verwelkomen die gekomen waren om deze dienst mee te vieren! Samen zingen, bidden en aandacht geven aan elkaar wereldwijd, zorgt voor verbinding. De kollekte was voor een 3-tal projecten in Zimbabwe en bracht € 111,00 op.

Na afloop vond er een fijne ontmoeting plaats onder koffie en thee – echt oecumene dus. Velen lieten weten genoten te hebben van een verrijkende, sfeervolle viering !

Namens de werkgroep Wereldgebedsdag Nieuwkoop, Wanda den Besten