Naar Lourdes op 10 oktober!

De pelgrims die zich al hadden ingeschreven voor de bedevaart naar Lourdes zijn allemaal geïnformeerd. De bedevaart gaat niet door op 5 juni. Wel op 10 oktober. Mooie datum zei iemand: tien tien twintig twintig.

Alle deelnemers gaan graag mee op 10 oktober. Sterker nog er zijn er een paar die vragen of vriendin, broer, zus, ook nog mee kan. Natuurlijk, zolang er plaats is.

De teller staat nu op 30. Dus als je mee wilt reageer dan snel. Mocht het op 10 oktober ook nog niet kunnen dan verschuiven we de datum gewoon nog een keer, maar als u op de hoogte wilt blijven dan wel een inschrijfformulier aanvragen. Dat kan bij:

de leden van de werkgroep “bedevaart Nieuwkoop-Lourdes”:

Bets Verhage          0172-573713

Corrie Baas             06-16098620

Gré de Boer             0172-572208

Gerard v.d. Ham      0172 538788

Rob Aupers             0172-572140

Anneke Rietbroek    071-3313057

Zij sturen u graag een informatiefolder en/of inschrijfformulier toe.