LICHTPUNTJES IN SOMBERE TIJDEN

Fiets ik over de dijk lang Aarlanderveen komt de boer naar boven en ik vroeg hem iets. We stonden even te praten, op veilige afstand, toen beneden aan de dijk in de boerderij een raam open ging. De boerin stak haar hoofd naar buiten en schreeuwde : “Gerrit, anderhalve meter!!!”. Zie hield haar man goed in de gaten!

Een geweldige groep vrijwilligers heeft een leuk bloemetje bezorgd bij alle 85 plussers van de parochie. En een alleraardigst bloemenhuis Pieterse heeft er ook nog een deel van gesponsord. Leuk lichtpuntje in deze tijd.

Op dinsdag, donderdag en ook zondag houden vrijwilligers de Mariakapel open. Dat er behoefte aan is blijkt wel uit het aantal kaarsen dat is opgestoken. Reacties over het mooi gerestaureerde H. Hartbeeld stromen ook binnen! Zolang de voorraad strekt kun u gewijde palmtakjes meenemen met een Paasgroet. Als u een klein takje nodig heeft breek er dan een stukje af zodat méér mensen er een mee naar huis kunnen nemen. Zoals u weet zijn de buskus hagen niet dik gezaaid sinds vorig jaar!

Zorgt u ook voor een lichtpuntje? Er zijn geen vieringen dus ook geen collectes. Die inkomsten zijn best wel belangrijk. Wilt u een beetje helpen en een bedrag overmaken naar giro NL75ABNA 046.92.43.112  onder vermelding van “collecte”. Dat zijn dan allemaal lichtpuntjes in deze vervelende tijd.

Heeft iemand toch een plastic zakje met al het wisselgeld van de boodschappen  in de Mariakapel gelegd!. Noteren we onder collectegeld april. Geen viering geweest, toch een collecte genoteerd. Zijn we blij mee.

Een mevrouw die belangstellend gebeld werd door een van de pastores stuurde een foto terug waarop ze zwaaiend achter het raam zit. Ook zonder ingewikkelde telefoontoestellen kun je op een leuke manier contact onderhouden!

Bel ik een mevrouw die in de risicogroep hoort en dus aan huis gebonden is, om even telefonisch op de koffie te komen. Wordt er onmiddellijk gevraagd: “Leuk, wat wil je er bij?”

Komt een moeder met haar twee kleine kinderen de Mariakapel in om een kaarsje op te steken. “Voor wie steken we een kaarsje op?”, vraagt moeder. “Voor opa”’, zegt de oudste. “En voor wie nog meer?” “Voor om Chris.” “en voor?” “Voor tante Corona”, zegt de jongste. “Nee, schatje”, zegt moeder, ”voor alle mensen die ziek zijn van Corona!”

Ondanks dat er geen vieringen zijn hebben we op Witte Donderdag alle paars weggehaald en het altaar weer ingericht voor het Paasfeest. De zilveren kandelaars staan er weer met de mooie planten, het witte kleed hangt aan de lezenaar en het kruis met de witte doek staat toch voor in de kerk met een spot er op. U kunt er niet bijkomen, maar vanuit de Mariakapel is het wel te zien. Kleine moeite om te doen, veel voldoening als er veel mensen komen kijken tijdens de

openingstijden van de kapel. Wel afstand houden en niet meer dan 2 mensen tegelijk in de kapel!

Vinden we zomaar een envelop in de brievenbus met er op “Vastenactie” met een mooi biljet er in. Zijn we heel erg blij mee voor de toch mindere opbrengst van de vastenactie. Zo kan het dus ook! We hebben nog aan de brievenbus gevraagd of de actie nu is afgelopen. Het antwoord was: “Ik ben geduldig, laat die enveloppen maar komen.”

Wij werden gebeld om het bankrekeningnummer. Nou dat willen we graag verklappen:

Financiële bijdrages voor de Vastenactie kunnen worden overgemaakt op  rekening  NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Er wordt gebeld. Staat mijn kleinzoon voor de deur op 2 meter afstand te zwaaien en hij wijst naar een pakje wat bij de voordeur staat. “Voor oma” staat er op.

Een wiskundeleraar was altijd druk om manieren te vinden om kinderen voor wiskunde te interesseren. Met het sluiten van de scholen vanwege de Corona moest hij zich nog eens extra in allerlei bochten wringen om zijn leerlingen op digitale manier les te geven.

Hij struinde het hele internet af en vond heel veel mooi lesmateriaal. Zijn eigen woorden: ”Ik ga nooit meer terug naar mijn oude didaktiek. Er zijn zoveel leuke en goede uitlegfilmpjes. Leuke afwisseling van docenten en manieren van iets uitleggen. Mijn onderwijs zal er wel bij varen en dus ook de leerlingen.”

Een vlotte oma kwam met de volgende constatering: ”Jonge mensen zijn vaak ongeduldig en lopen makkelijk aan je voorbij zonder ook maar een krimp te geven. Ik merk dat met de Coronacrisis veel  jongeren nu ineens de tijd hebben om je te zien, je te groeten en soms zelfs zomaar een praatje met je te beginnen. Ze lijken ineens ook veel voorzichtiger met ons te zijn. Als ze dat maar eens zouden volhouden als de crisis over is. Nou dat zou een  groot winstpunt zijn.”

Een vriendin van mij zette samen met de supermarkt een clubje op om mensen te helpen, die de deur niet uit kunnen. Al snel waren er 10 mensen lid van de club. Maar er meldde zich maar één mevrouw die hulp nodig had. We waren wat ongeduldig. Het moest eerst bekend worden. Later kwamen er meer hulpvragen.

Heeft u ook een beer voor het raam, zodat kinderen op berenjacht kunnen om met iets leuks bezig te zijn?

Krijgt een juf een briefje in de bus: “juf, ik vind het jammer dat ik niet naar school mag, groetjes Roos”. Als dat geen lichtpuntje is!