GEEN TUSSENBLAD

Dit keer geen tussenblad. Er zijn geen vieringen, geen koorrepetities.

Hieronder wel de vaste gegevens van ons tussenblad:

Bereikbaarheid van de parochie:

Secretariaat: tel.: 0172  571101 E-mail adres: nieuwkoop@rkgroenehart.nl

Open op dinsdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

U kunt dan terecht voor doop en huwelijksafspraken, gebedsintenties enz.

Pastor Heleen van de Reep is aanspreekpunt voor het bezoeken van zieken. tel. 06-445 643 49

En nog even de inleverdata voor de kopij voor het volgende nummer van Samenstromen en de opgave van intenties het volgblad van juni, in de hoop dat er dan weer vieringen zullen zijn.

Laatste dag inzenden kopij voor de volgende Samenstromen: ZONDAG 10 mei vóór 18.00 uur

Laatste dag inzenden Koornieuws en gebedsintenties voor de volgende Samenstromen: DONDERDAG 21 mei vóór 12.00 uur

Mailen naar: rajau@casema.nl of bezorgen in de brievenbus van de pastorie.

Wat na genoemde data binnen komt kan helaas niet meer worden geplaatst.