In het Samenstromen blad van april is er een vooraankondiging gemaakt over Iconenexpositie tijdens de kunstroute.

De organisatie van de Kunstroute Nieuwkoop heeft vanwege het regeringsbesluit de Kunstroute 2020 uit het programma is genomen.  Hierdoor komt dus ook de expositie te vervallen.