Het bisdomblad Tussenbeide van april 2020 is uit. Meestal ligt dit blad achterin de kerk, op een leestafel, of het wordt na de viering uitgereikt. Omdat de meeste kerken op het ogenblik gesloten zijn, is dat bijna niet meer mogelijk.
Daarom is het blad nu ook online beschikbaar. Klik HIER en u kunt het blad downloaden en lezen.

Hebt u het liever op papier? Bij alle lokale parochiekernen is een beperkt aantal exemplaren aanwezig. Neem contact op met het lokale secretariaat, per mail of telefoon, en informeer naar de mogelijkheid om het blad op te halen of te laten bezorgen.

In het blad staat onder andere een artikel over Laudato si’, de encycliek van paus Franciscus over de zorg voor de schepping als ons ‘gemeenschappelijk huis’. Deze encycliek verscheen vijf jaar geleden. Tussenbeide vraagt lezers in een Laudato si’ enquête (10 vragen) naar hun gelovige inspiratie en zorg voor het milieu en de medemens. God schiep hemel en aarde en alles wat leeft. De apostel Paulus zegt: “Uit Hem en door Hem en voor Hem zijn alle dingen” (Romeinen 11, 36). Klik HIER om mee te doen aan de enquête. In het volgende nummer van Tussenbeide wordt verslag gedaan van de uitkomsten.