Iedere dag is de kerkdeur van de HH. Petrus- en Pauluskerk in Aarlanderveen van ’s morgens 9 uur tot ’s middags  5 uur open om een kaarsje bij Maria aan te steken en om te bidden.Ook ligt er een gebedenboek waarin u uw persoonlijke intenties kunt schrijven, die door het pastorale team in hun stil gebed worden herdacht .

In het achterportaal staat ook een mand met gewijde palmtakjes en een paasgroet van het pastorale team.

De kratten van de Voedselbank kunnen nog steeds gevuld worden, want deze kunnen op afspraak weggebracht worden naar de Voedselbank. Graag wel producten met een langere houdbaarheidsdatum!

De deur naar de kerk blijft helaas nog gesloten.