Op de hoogte zijn en blijven

De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar op de voet. Nu, half maart, is besloten om alle weekendvieringen tot nader bericht af te gelasten. Dat geldt ook voor de vieringen van de Goede Week.

 

Hoe u toch kunt meevieren via internet of TV kunt u lezen op de pagina ‘Vieren’ van deze Samenstromen. Ook in de wekelijkse digitale nieuwsbrief, de website en de facebookpagina van de federatie zal steeds de laatste stand van zaken te lezen zijn. Aanmelden voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief bij: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl


Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief op papier krijgen, geef het door aan het secretariaat. 

Logo Vastenactie steunt dit projectWat is Nederland bezig met het coronavirus. wat had ik u graag tijdens de zondagsvieringen willen vertellen over Johnson uit Kameroen, Eshita uit Bangladesh, Brian en Sebastiaan uit Kenia. Jongelui die met hulp van de vastenactie al een beroepsopleiding hebben kunnen volgen.
Er is geen Koffiestop op 28 maart bij de COOP, geen vastenviering op 1 april  in Woudsoord en geen vastenmaaltijd op 1 april in Drieluik.

Wilt u de jongelui in Afrika niet vergeten? Nu u niets in de collecteschaal kan doen, of een gift in de pot bij de koffiestop of vastenmaaltijd maak dan alstublieft wat over op: NL21 INGB 000 0005850. Voor € 24,- heeft een hele klas technische leerboeke en voor € 40,- een pakket met een schooluniform.
Mogen wij u alvast heel hartelijk bedanken voor uw gift namens de jongelui uit Afrika.

MOV, Twan Goes en Jeanne Borst