In Gods hand

Het zijn onzekere tijden waarin het coronavirus ons en heel de samenleving in zijn greep heeft. Het raakt mensen wereldwijd in gezinnen en families, in bedrijven en scholen, in de handel en horeca.
De samenleving vertraagt. Het is stil op de wegen en op pleinen, terwijl in de zorg en ziekenhuizen alle zeilen worden bijgezet en er internationaal keihard gewerkt wordt in het onderzoek naar een vaccin.

We kunnen niet samenkomen, zelfs niet in Drieluik dat ons als ‘kerkplek’ vertrouwd aan het worden is. Wat we wel kunnen doen, is alle maatregelen serieus nemen en omzien naar elkaar zoals we dat gewend zijn, door hulp aan te bieden, mensen via de telefoon te ondersteunen. Ook kunnen we in de geest samenkomen, een stukje van het evangelie lezen en bidden voor allen die door het virus worden geraakt en naar allen die in nood zijn.
De website van de katholieke Bijbelstichting geeft dagelijks een stukje ter overdenking: www.rkbijbel.nl/kbs/.

Daarbij mogen we steeds bedenken dat we allen in Gods hand zijn en daar nooit uit zullen vallen, in leven én in sterven.

Pastor M. Hoogenbosch


De vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Paaszondag zullen door leden van het pastoraal team in besloten kring worden gevierd met van iedere parochiekern zo mogelijk twee vertegenwoordigers. De pastoraatgroepen van de kernen worden erin betrokken om vertegenwoordigers af te vaardigen.
Door parochianen kan worden meegevierd via kerkomroep.nl.

Palmzondag 5 april 10.00 uur Langeraar
Witte Donderdag 9 april 19.00 uur Langeraar
Goede Vrijdag 10 april 19.00 uur Langeraar
Paaswake, zaterdag 11 april 21.30 uur Langeraar
Eerste Paasdag 12 april 10.00 uur Roelofarendsveen

Alle opgegeven misintenties vanaf 15 maart kunnen worden “doorgeschoven” naar een later tijdstip.
Neem hiervoor contact op met uw lokale secretariaat.

De pastores hebben voor deze periode een bereikbaarheidsafspraak gemaakt.
Heeft u behoefte aan contact dan kunt u telefonisch bereiken, iedere werkdag van 16.00 – 17.00 uur

Maandag Pastoor Glas 06 1727 2318
Dinsdag Pastor Hoogenbosch 06 8306 1193
Woensdag Kapelaan van Paasen 06 3067 8369
Donderdag Pastor van Reep 06 4456 4349
Vrijdag Diaken van Aarle 06 2169 3267

In geval van nood zijn de pastores altijd bereikbaar.