Sinds maandag 16 maart is kapelaan Van Paassen benoemd als pastor in onze parochiefederatie. Hij vervangt pastor Bosma van wie we eind februari afscheid namen. We zijn blij hem in het pastoraal team en onze parochiekernen te mogen begroeten!

Kapelaan Van Paassen viert eind mei zijn 5-jarig priesterschap. Hij heeft de nodige pastorale ervaring opgedaan in Den Haag en later in de Sint Jan de Doperparochie in Gouda en omgeving.

Van Paassen zou op vrijdagavond 20 maart door vicaris-generaal Van Deelen officieel aan ons worden voorgesteld in een mooie en feestelijke eucharistieviering. Vanwege alle maatregelen rond het corona-virus is deze presentatie echter tot nader order uitgesteld.

Dat houdt echter niet in dat onze nieuwe pastor rustig dat moment afwacht. Inmiddels is hij al hard aan de slag in onze parochiekernen. Misschien heeft u hem al getroffen.

Ik wens onze nieuwe collega en u allen een mooie en gezegende samenwerking toe.

Pastoor Jack Glas