Zaterdag 8 februari was het dan zo ver. De tuingroep van het Adrianusbos was bij elkaar gekomen om afscheid te nemen van Kees van Dam. Kees was één van de initiatiefnemers in 2010 om een nieuwe invulling te geven aan het bos achter de kerk. Nadat pastoor van Steekelenburg met emeritaat was gegaan, die altijd veel werk in het bos verrichten als hobby, viel er toch wel een gat in de verzorging van het bos. Allereerst werd het terras achter de pastorie aangelegd, de paden met schelpen verhard en een mooie beukenhaag geplant. Er werd gepraat over een kerkelijke invulling van het bos en dat kreeg gestalte in de vorm van een statie-tuin, die bisschop van den Hende op een regenachtige zondagmiddag heeft ingewijd. Zeker in deze paastijd is een bezoek aan onze statie-tuin de moeite waard. Loopt u gerust eens langs de veertien staties. De natuur is op zijn mooist in het voorjaar. Als dank kreeg Kees van bestuurder Gert v.d. Pijl een boeket bloemen en van de Adrianusbos werkers een fotoboekje van de werkzaamheden die Kees zoal verricht heeft in het bos. Bedankt Kees.