Klik HIER om de brief te downloaden als pdf

Beste medeparochianen,

Het zijn vreemde en verwarrende tijden. Heel veel zaken die zo vanzelfsprekend en gewoon waren kunnen niet meer: niet meer gezellig samen koffiedrinken, verjaardagen gaan niet door, alle uitjes afgezegd, en velen van ons mogen niet eens meer het huis uit.

En dan heb ik het nog niet eens over de angst voor het virus zelf: dat u of uw dierbaren ziek worden of zelfs overlijden. Of dat u het ongemerkt aan iemand anders doorgeeft. Maar ook de angst over wat alle maatregelen met ons gaan doen; hoe gaat het verder met de samenleving? En dichterbij: als uw manier van leven helemaal ontregeld is, of uw werk of bedrijf getroffen: hoe dan verder?

Juist op zo’n moment zouden we zeggen: we komen samen in de kerk, om steun te zoeken bij elkaar en bij God. Maar ook daar is een streep doorheen getrokken. Grote bijeenkomsten zoals in de weekendvieringen zijn uit den boze. En ook voor de andere momenten geldt een grote terughoudendheid. Afgelopen week kwam het bericht van de Nederlandse bisschoppen dat ook alle publieke vieringen rond Pasen zijn afgelast.

Heel schrijnend zijn de situaties die nu ontstaan rond een overlijden. De maatregelen komen extra hard aan als mensen geen afscheid kunnen nemen van een dierbare op een manier die bij hen en de overledene past.

We moeten het doen met de mogelijkheden om op afstand mee te vieren. Dat kan via de kerkradio (www.kerkomroep.nl) en via Facebook (de Clara en Franciscuspagina). Die viering is op zondag om 10:00 uur wisselend in Langeraar en Roelofarendsveen. U kunt ook meevieren met de tv-viering op zondag op NPO2 om 10:00 uur of via het internet, via NPOStart. Op onze internetpagina (www.rkgroenehart.nl) vindt u wat er nog wel gaande is, bijvoorbeeld de plaatsen om toch naar toe te gaan om te bidden of een kaarsje te branden.

Als pastores proberen we pastorale contacten zoveel mogelijk telefonisch te onderhouden.

Ondertussen zijn er nog heel wat mensen in de parochie hard en creatief bezig met datgene waar het om gaat: een betekenisvolle gemeenschap te zijn voor elkaar en voor God. Denk aan de secretariaten die van alles blijven regelen, de mensen die betrokken zijn bij de weekvieringen, uitvaarten en de besloten weekendvieringen, de bezoekgroepen, de pastoraatgroepen, de beheercommissies, de besturen en vele anderen. Veel dank aan u allen, we waarderen uw inzet!

Het is heel mooi te zien dat er op verschillende plaatsen initiatieven ontstaan om toch iets te kunnen betekenen voor de mensen die extra getroffen worden door alle maatregelen; bijvoorbeeld voor de ouderen, de mensen die nu extra te kampen hebben met eenzaamheid. Ik wil ons allen oproepen om op dit gebied naar creatieve initiatieven te blijven zoeken en met elkaar, de pastoraatgroepen en het pastorale team te overleggen. Om zo, met de woorden van onze koning, het “eenzaamheidsvirus” zo goed mogelijk te bestrijden.

Voor ons allen zijn het vreemde en verwarrende tijden. Laten we in deze tijd in ieder geval in gebed verbonden blijven. Ik wens ons allen toe dat nu de nabijheid tot elkaar moeilijker is geworden, we de nabijheid van Onze Lieve Heer des te meer mogen ervaren.

Veel sterkte en moge God u en uw naasten zegenen!

Namens het pastoraal team,

Pastoor Jack Glas

NB: Nu er geen vieringen zijn, is er ook minder aandacht voor het vastenactieproject en zijn er geen collectes. Toch is de nood niet minder. Van harte wil ik daarom aanbevelen uw gift voor de Vastenactie dit jaar over te maken.