Graag had ik een stukje willen schrijven over de meditatie-avonden, dat er begin april weer een nieuwe groep van start gaat. Ik ben er klaar voor. De aanmeldingen zijn binnen. Er kan een groep met enthousiaste nieuwelingen zó starten..sterker nog er kunnen twee groepen zó starten: op de woensdag- en de donderdagavond

Maar net als met alles op dit moment: ik weet niet of het door mag/kan gaan. Uit handen geven… lastig. Daar sta je dan met je voorbereidingen. Jje kunt er van alles van vinden, maar dat verandert niets. Ik merk wel dat het mij verandert. Woorden als berusten en nederigheid (die in mijn normale dagelijkse leven niet zo voorkomen) krijgen nu een andere lading, ik erváár ze (omdat ik niet anders kan)…
De laatste avond hebben we de lente-meditatie gedaan, waarbij we Jesaja 43 vers 19 hebben aangehaald waarin hij zegt: “ Zie, iets nieuws ga Ik maken, het is al aan het kiemen, weet gij dat niet.”

Dus ik wacht af, net als iedereen. Laat maar kiemen, net als een tulpenbol en al het andere gewas dat afwacht tot het mag uitkomen en bloeien.

Warme groet, Liesbeth van Woudenberg (06-28256286)

PS:
Thuis kun je ook mediteren. Bijvoorbeeld met:
de app ‘ Insight Timer’ (met duizenden geleide meditaties (in het Engels maar ook in het Nederlands)
De app ‘Getijdengebed’ (naar kloostervoorbeeld)
De app ‘click to pray’  (de gebeds-app van de paus)

Maar ook op YouTube staan vele mooie geleide meditaties, lezingen en  lectio divina.