Mariakapel
De regelmatige kerkgangers weten het wel, want die steken er ook vaak een kaarsje op. Wij hebben in de kerk een mooie
Mariakapel die op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 tot 12 uur open is. De zijingang van de kerk is open maar u
kunt dan niet doorlopen de kerk in. De deur meteen rechts is dan wel open en daardoor kunt u naar de Mariakapel. U
kunt even bidden bij Maria en een kaarsje op steken. Aan de zijkant van de kaarsenhouders en aan de muur hangen
bakjes voor uw bijdrage voor de kaarsen. Ook al doen we de kaarsen uit, op last van de brandweer, na de vieringen en
als de kapel weer gesloten wordt, we branden de kaarsen altijd helemaal op.
Er zijn ook mensen die eigen kaarsen neerzetten om te branden. Dat is niet de bedoeling want gevaarlijk. Als een
gewone kaars opbrandt kan hij van de pin afvallen en brand veroorzaken. De devotiekaarsen die er liggen hebben
onderaan dovend materiaal. Die kaarsen gaan uit en blijven op de pin staan!