KinderWoordDienst
De Palmpaasviering voor de kinderen vervalt dit jaar helaas in onze Parochiekern.
Door het niet doorgaan van een aantal vieringen is het maken van de Palmpaasstokken ook niet gelukt. Mocht er in het
weekend van Palmpasen een viering zijn, dan kunnen de kinderen aansluiten in Noorden. Kijkt u voor informatie op de
pagina van Noorden in Samenstromen.
Ook de vieringen in de goede week zijn vervallen. U leest er meer over elders in deze Samenstromen. De kerkradio is
wel te beluisteren voor het uitzenden van besloten vieringen
Werkgroep KinderWoordDienst