GezinsViering

In de maand april is er geen GezinsViering in onze Parochiekern.
De Palmpaasviering zondag 5 april in Noorden gaat helaas niet door.
Werkgroep GezinsVieringen