Gebedsintenties

Als u gebedsintenties wilt opgeven kan dat via een briefje (al of niet met geld) in de brievenbus van de pastorie. Liever
niet (zeker als er geld in zit) in de groene brievenbus aan de kerk.
U kunt het geld ook overmaken op het gironummer dat op het tussenblad is vermeld. Zet u wel even een mailadres op de
brief, of een telefoonnummer, dan kunnen wij contact opnemen als de gevraagde datum niet mogelijk is.
Als de intentie wordt doorgegeven vóór de einddatum genoemd op het tussenblad, dan kunt u er van op aan dat de
intentie ook op het tussenblad wordt genoemd. Na die datum is het blad al gedrukt, maar kunnen de opgegeven intenties
nog wel worden opgelezen. De intenties worden voor de viering klaargelegd, meestal op de donderdag vóór het
weekend. Als u ze later inlevert kan het zijn dat we geen gelegenheid hebben gehad het overzicht opnieuw te maken.
Als u intenties wilt opgeven maar u weet niet wanneer de vieringen zijn, kunt u een overzicht van de vieringen voor zover
bekend en onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen, opvragen bij het secretariaat (dinsdag en donderdag geopend
van half 10 tot 12 uur) of via de mail: nieuwkoop@rkgroenehart.nl of rajau@casema.nl
secretariaat