CORONA en misintenties
In verband met het Corona virus heeft het federatiebestuur een aantal vieringen afgelast. De misintenties die voor deze
vieringen zijn opgegeven worden doorgeschoven naar de eerstvolgende weekendviering die wel door gaat. Als u liever
een andere datum wilt kunt u dat aan het secretariaat laten weten.
secretariaat