Ciborie

In de biechtstoel staat alweer de 11 e mini expositie. Dit keer een prachtige ciborie (kelk met deksel waarin de hosties
worden bewaard) die op Goede Vrijdag in de zijkapel wordt neergezet. Die dan is ingericht als rustaltaar. In de ciborie
bevinden zich de geconsacreerde hosties. Dit jaar dus niet, want de ciborie staat nu in deze expositieruimte.
De andere ciborie die normaal in gebruik is zal dit jaar in de zijkapel staan.
De hoogte is 33 cm en met sierdeksel 68 cm. De beker en de sierdeksel zijn gemaakt van zilver, de kleine deksel en de
binnenkant van de beker zijn goud verguld. Uit het jaarmerk is te lezen dat de beker dateert uit 1739 en is gemaakt door
N. Verhaar te Utrecht.
De platte deksel is voor het dagelijks gebruik.
De beker is versierd met drijfwerk. Op de zijkant van de beker: Jacob offert zijn zoon Isaak; Kaïn doodt zijn broeder Abel
en de kruisdood van Jezus
Op de voet: De wonderbare broodvermenigvuldiging; de ark des verbonds en het laatste Avondmaal.
Op de deksel: Mozes slaat water uit de rots; de mannaregen en de slang van het paradijs
onder de nodus (de steel) de lijdenswerktuigen.
Zeker de moeite waard om eens goed te bekijken.

BCP