Update 18 maart 2020 (versie 03)

U kunt dit bericht ook downloaden als pdf: klik HIER.

De overheid heeft vergaande maatregelen afgekondigd  om verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. Deze maatregelen raken ook ons.
De bisschoppen sluiten aan bij het advies van de overheid en van het RIVM.

Alle publieke liturgische vieringen in de weekenden zijn tot nader order afgelast. De maatregelen hebben echter ook ingrijpende gevolgen voor andere vieringen in de komende weken, zoals de presentatieviering van kapelaan Van Paassen en de vieringen in de Goede Week (Paastriduüm) en met Pasen.

In het overzicht hieronder ziet u een opsomming van de gevolgen die de maatregelen hebben.

Weekendvieringen
Alle publieke liturgische weekendvieringen zijn tot nader order afgelast. De komende tijd zijn er dus in onze kerken geen vieringen op zaterdagavond en zondag. Als de maatregelen eerder worden opgeheven, kan het zijn dat vervallen weekendvieringen opnieuw in het vieringenrooster worden opgenomen.
De zondagvieringen worden in besloten kring gevierd, waarbij de gedachtenis van de overledenen wordt opgenomen. Secretariaten wordt verzocht om de namen van de overledenen vanaf 9 maart met vermelding van overlijdensdatum te mailen naar info@rkgroenehart.nl.
Deze besloten vieringen vinden plaats op:
– zondag 22 maart                  10:00 uur      Langeraar
– zondag 29 maart                  10:00 uur      TV-mis, Roelofarendsveen
– Palmzondag (5 april)          10.00 uur      Langeraar
– Eerste Paasdag (12 april)  10.00 uur      Roelofarendsveen
– zondag 19 april                     10.00 uur      Langeraar
– zondag 26 april                      10.00 uur      Roelofarendsveen

De TV-vieringen in Nederland gaan wél door. U kunt deze op zondagochtend volgen via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.

Dat geldt dus ook voor de TV-viering op 29 maart vanuit Roelofarendsveen (beperkt aantal plaatsen).
Iedereen kan via www.kerkomroep.nl meevieren. Daarbij moet worden gezocht op plaatsnamen.

Palmzondag, de Goede Week en Pasen
De vieringen van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, de Paaswake (het Paastriduüm) en Paaszondag zullen door leden van het pastoraal team in besloten kring worden gevierd met van iedere parochiekern zo mogelijk twee vertegenwoordigers. De pastoraatgroepen van de kernen zullen erin worden betrokken om vertegenwoordigers af te vaardigen. Ook hierbij kan door iedereen worden meegevierd via www.kerkomroep.nl:
– Palmzondag (5 april)                      10.00 uur           Langeraar
– Witte Donderdag (9 april)             19.00 uur           Langeraar
– Goede Vrijdag (10 april)               19.00 uur             Langeraar
– Paaswake (zaterdag 11 april)        21.30 uur             Langeraar
– Eerste Paasdag (12 april)              10.00 uur             Roelofarendsveen

In de viering van Palmzondag zullen de palmtakjes voor de gehele parochiefederatie worden gewijd. In iedere kern wordt door de pastoraatgroep gezocht naar een goede gelegenheid om de palmtakjes te verspreiden of te laten ophalen.In de Paaswake worden de Paaskaarsen en het doopwater gewijd en door de vertegenwoordigers mee teruggenomen naar de parochiekern.

Doordeweekse vieringen
De doordeweekse vieringen in onze kerken gaan zo mogelijk wél door (m.u.v. Nieuwkoop). Wel geldt hierbij:
– de vieringen zijn in de kerk, en niet in de (dag)kapel;
– de aanwezigen zitten gespreid in de kerk;
– er wordt na afloop niet koffiegedronken met elkaar.

Zorglocaties
Alle vieringen in de verzorgingshuizen zijn tot nader order afgelast. Daarbij gaat het dus om:
– Aarhoeve (Langeraar);
– Kaleidoskoop (Nieuwkoop);
– Huize Jacobus (Oude Wetering);
– Gogherweide (Oude Wetering;
– Hof van Alkemade (Roelofarendsveen);
– Peppelhof (Leimuiden)
– Woudsoord (Woubrugge).

Hoogfeest van de H. Jozef (19 maart)
De eucharistieviering in Nieuwkoop, om 9.00 uur, vervalt.
Dit hoogfeest wordt gevierd in de kerk in Leimuiden (9.00 uur). Voorganger is pastoor Glas.

Presentatieviering kapelaan Van Paassen (20 maart)
Deze viering is afgelast. De presentatie vindt op een later tijdstip plaats.

Stille Omgang (21 maart)
De Stille Omgang is afgelast (landelijke beslissing).

Maria Boodschap (Aankondiging van de Heer) (25 maart
De gebedsviering in Zevenhoven (19.00 uur) is afgelast.
De eucharistieviering in Rijpwetering (19.00 uur) gaat wél door, maar in besloten kring. Voorgangers zijn pastoor Glas en diaken Van Aarle. U kunt via Kerkomroep.nl meevieren.
De doordeweekse viering in Aarlanderveen staat weer op het programma.

Avond van de Barmhartigheid (31 maart)
De Avond van de Barmhartigheid gaat niet door.
Hebt u behoefte aan een biechtgesprek, neem dan contact op met pastoor Glas of kapelaan Van Paassen.

The Passion (4 en 5 april)
De voorstellingen van The Passion, in Noorden, zijn afgelast.

Eerste H. Communie
De viering van de Eerste H. Communie in Langeraar op 19 april komt ook tot nader order te vervallen. Wanneer het wel kan en wat dit betekent voor de vieringen van de Eerste H. Communie in de maand mei, is nog onbekend. De gezinnen worden persoonlijk geïnformeerd, zodra dat kan.

Overige bijeenkomsten
De maatregelen hebben tot gevolg dat onder andere ook diverse andere bijeenkomsten tot nader order zijn afgelast:
– de Ankervieringen (is een zondagsviering);
– andere voorbereidende bijeenkomsten m.b.t. het H. Vormsel en Eerste H. Communie;
– Vastenmaaltijden in onze federatie;
– koorrepetities;
– bijeenkomsten van besturen en werkgroepen;
– catechetische bijeenkomsten.

Waar kunt u terecht?
Wilt u naar een plek voor gebed, of om een kaarsje aan te steken? Dat kan in:

  • de Lourdesgrot (Zevenhoven);
  • de Mariakapel (Noorden, Nieuwkoop);
  • de dagkapel in Roelofarendsveen;
  • de kapel in Oude Wetering;
  • tijdens de Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament in Langeraar (woensdag 12.00 uur) en Roelofarendsveen (zaterdag 13.00 uur). Klik HIER voor meer informatie.

Bereikbaarheid Pastoraal Team
De pastores hebben voor deze periode een bereikbaarheidsafspraak gemaakt. Hebt u behoefte aan contact? Dan is het mogelijk hen telefonisch te bereiken. Iedere werkdag van 16.00 – 17.00 uur.
Maandag: pastoor Glas (06-1727 2318)
Dinsdag: pastor Hoogenbosch (06-8306 1193)
Woensdag: kapelaan van Paassen (06-3067 8369)
Donderdag: pastor van de Reep (06-4456 4349)
Vrijdag: diaken van Aarle (06-2169 3267)
In geval van nood zijn de pastores altijd bereikbaar.

Meer informatie

Klik HIER voor het persbericht met de maatregelen van de bisschoppen inzake de vieringen met Palmzondag en het Paastriduüm.
Klik HIER voor het document Corona maatregelen en richtlijnen. Hierin staat uitgebreide informatie over vele maatregelen en richtlijnen.
Klik HIER voor richtlijnen en suggesties voor vieringen tijdens de Goede Week en Pasen.