Bij u thuis is het waarschijnlijk niet anders:  u wéét dat u ergens een grote reparatie moet doen, u houdt er zelfs financieel rekening mee ( u “neemt een voorziening op”, zoals dat heet in de balans van een vereniging of bedrijf) en op enig moment  chartert u een aannemer, klusser om de klus uit te voeren. Zo ook bij onze kerk: er moet een grote reparatie gedaan worden aan de voegen van een deel van de zuid-west muur en de kerktoren. Deze zijn slecht en “lekken door” om het maar even eenvoudig te zeggen.

Dus hebben we onderzoek laten doen naar de omvang van de klus, een berekening laten maken van de kosten, de check gedaan of er een voorziening was getroffen (ja dus) en meerdere offertes aangevraagd. En de klus kan naar verwachting nog dit jaar worden uitgevoerd. Wel is het zo dat het reglement voor het beheer van de gebouwen vereist dat een deel van de kosten wordt opgebracht door bijdragen van parochianen (en uiteraard zo mogelijk verder iedereen die graag ziet dat ons mooie gebouw in goede staat blijft). En daar hebben we ú voor nodig! 

We gaan binnenkort starten met acties met als doel aan het einde van dit jaar een streefbedrag van  € 30.000,- bij elkaar te hebben. Daarnaast zal er nog een externe bijdrage door Rijksmonumenten gedaan worden.

Zoals gezegd gaat u binnenkort meer horen over de fondsenwervingsactie. Eén onderdeel willen we alvast met u delen:  wij willen graag een serie mooie verhalen gebruiken in de acties. Verhalen over ons kerkgebouw uiteraard die heel bijzonder en aansprekend zijn, die iedereen een positief gevoel geven en dan natuurlijk ook hopelijk leiden tot een financiële bijdrage. 

Heeft u al een mooi verhaal dat u met ons wilt delen? Neem dan alvast contact op met ondergetekende. We zijn benieuwd!

Namens de BCP Langeraar, Peter Otto. 

06-51167058, of bcp_langeraar@rkgroenehart.nl