Samen voor Onze Lieve Vrouw Geboorte kerk
Nieuwsbrief rondom parochiekern OLV Geboorte-De Goede Herder – 15

Derde zondag in de 40 dagen tijd

Komend weekend zal onze viering om 9:15 uur in Drieluik zijn met Thea Dingjan als voorganger. LEF zal voor de muzikale begeleiding zorgen.
Na de viering kunt u koffie drinken en kaarten kopen bij de dames van klein onderhoud.

Het rooster is hier te downloaden.

Stilte in Drieluik
De vieringen in Drieluik zijn druk bezocht en de sfeer is goed. We vergeten soms helemaal, dat we naar een kerkelijke viering gaan. Even als geheugensteuntje:

  1. Voor de viering is er stilte (zodat we ook de liederen van het koor of het pianospel kunnen  horen).
  2. Na de viering is er tijd voor gezelligheid en een praatje.
Vastentijd – Netwerk van Liefde
Op Aswoensdag is de 40-dagencampagne gestart met als thema: Netwerk  van Liefde.
Wij als parochiekern Hoogmade-Woubrugge gaan ook meedoen. We moedigen u aan om voedsel in te zamelen voor de voedselbank, onder het motto: Waar wij vasten, worden anderen gevoed.
Op 5 april kunt u het opgespaarde voedsel meenemen naar de viering.
We streven naar een mooie gevulde mand voor de voedselbank! Wees creatief en spaar mee!
Wat gaan we allemaal doen in 2020?
De beheercommissie, pastoraatgroep, secretariaat en een deel van het pastorale team hebben een middag gebrainstormd over wat we allemaal kunnen doen het komende jaar. Er is een mooie lijst van ideeen gekomen. Mocht u nog een ‘wild’ idee hebben, laat het ons weten, dan voegen we het idee toe aan onze lijst.
Commissie Onderhoud RK Kerk (CORKK)
Deze week wordt begonnen met het aanbrengen van de staalconstructie voor het stabiliseren van de gevels. Dit zal enkele weken gaan duren.
Als het veilig genoeg is, zal er forensisch onderzoek plaatsvinden en moet er een asbestvrij verklaring worden afgegeven. Pas dan mag er worden opgeruimd en kunnen we de schade gaan beoordelen.
Wat is 40 dagen tijd?
De veertigdagentijd is de periode van boete, bekering en gebed voor Pasen, lopend van Aswoensdag tot aan de avondmis van Witte Donderdag. Op de website van KRO NCRV kunt u meer lezen over de 40 dagen tijd. Klik hier.
Vieringen in Hoogmade

Tot 15 maart heeft u voor het laatst gelegenheid om een vragenformulier in te vullen en in te leveren over vieringen in Hoogmade.

  • U kunt de vragenlijst lezen en inleveren. Klik op de link.

OF

  • U kunt de vragenlijst invullen via deze link.

Copyright © *2020* *Parochiekern Hoogmade-Woubrugge*

Mocht iemand deze nieuwsbrief willen ontvangen, geeft het mail adres door op:
*bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl*

Of klik op deze link: bcp_hoogmade_woubrugge@rkgroenehart.nl

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen op een ander e-mail adres?
U kunt hier uw voorkeur e-mail adres opgeven of uitschrijven.