Op donderdag 19 maart vieren we het feest van de H. Jozef.
Deze Joodse timmerman uit Galilea, was de man van Maria, de moeder van Jezus. Hij wordt vereerd als de Patroon van de Kerk.

Wij vieren dit hoogfeest in onze federatie in de parochiekern Nieuwkoop.

De viering in Nieuwkoop is om 9.00 uur in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart-kerk, Dorpsstraat 35.
Voorgangers bij de eucharistieviering zijn pastoor Glas en pastor Van de Reep.

U bent allen van harte welkom bij deze viering.