Vorig jaar heeft de PCI Emanuel de grond en woning aan het Noordeinde 179 aangekocht met als doel om te zijner tijd een betere ontsluiting van de begraafplaats te realiseren. De woning stond al lange tijd leeg maar verkeerde bouwkundig toch nog in goede staat. In aansluiting op de doelstelling van de PCI hebben we besloten de woning te bestemmen voor mensen die wegens omstandigheden tijdelijk geen huisvesting hebben. Vorig jaar is daarom de woning grondig opgeknapt; dubbel glas geplaatst, goten, verwarmingsinstallatie en zachtboard plafonds vervangen en is de hele buitenboel geschilderd. Onze gemeente Kaag en Braassem kent deze vorm van noodopvang nog niet terwijl het binnenkort wel een verplichting voor de gemeente is om deze voorziening te hebben. Zij werken hiervoor samen met stichting De Binnenvest te Leiden (www.debinnenvest.nl). Daarom heeft de PCI een overeenkomst met stichting De Binnenvest gesloten die deze huisvesting nu gaat verzorgen. Zij hebben ook de woning gestoffeerd en verder ingericht. De doelgroep voor deze woning zijn gezinnen die voor enkele maanden tot een halfjaar een plek nodig hebben om te wonen zodat er tijd is om een vast woonadres te regelen.
Stefan van der Zwet, voorzitter PCI Emanuel