De schrijn met de relieken van de heilige Bernadette van Soubirous komt dit jaar naar Nederland. Tussen 11 mei en 15 juni worden de relieken in alle zeven Nederlandse bisdommen ontvangen. In de periode daarvoor reizen ze langs Mariabedevaartplekken in België. Het heiligdom leent de relieken sinds enkele jaren voor korte tijd uit aan andere bisdommen.

Bernadette Soubirous is sinds haar overlijden in 1879 opgebaard in het klooster Saint-Gildard in Nevers. In het kader van haar zalig- en heiligverklaring zijn in de jaren twintig van de vorige eeuw enkele stukjes bot bij haar weggenomen. Deze relieken worden in een aparte schrijn in Lourdes bewaard in een aparte Bernadettekapel naast de crypte. De relieken van Bernadette waren de afgelopen jaren in bisdommen in Italië, Duitsland en Spanje. Eind 2020 reizen ze naar Ierland en daarna naar diverse landen in Azië.

Het bisdom Rotterdam verwelkomt de relieken van zondag 7 juni tot en met donderdagochtend 11 juni in de HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal in Rotterdam.

Op deze dagen zijn pelgrims uitgenodigd voor het rozenkransgebed en de eucharistieviering in de kathedraal. Op zondag 7 juni wordt de eucharistie gevierd om 11.00 uur. Op maandag 8 juni, dinsdag 9 juni, woensdag 10 juni en donderdag 11 juni wordt de eucharistie gevierd om 9.30 uur.

“Het is bijzonder dat het bisdom Rotterdam, in verbondenheid met het heiligdom Lourdes en bisdommen wereldwijd, de relieken van Bernadette mag verwelkomen”, zegt bisschop Van den Hende. “Het bedevaartsoord Lourdes wil mensen op deze manier in contact brengen met de heilige Bernadette en de gelovige betekenis van Lourdes. Voor mensen die Lourdes hebben bezocht, is het een mooie manier om opnieuw dichtbij Lourdes te komen. Met name voor de zieken en andere mensen die de reis naar Lourdes niet kunnen ondernemen kan dat bijzonder zijn.”

De organisatie wordt ondersteund door de Nederlandse bedevaartorganisaties VNB en Huis voor de Pelgrim.