In september willen we het 50-jarig jubileum van de Petruskerk vieren. We zoeken dringend vrijwilligers die hier iets voor willen (helpen) organiseren. Ook voor leuke ideeën staan we open; u kunt deze mailen of op een briefje schrijven en in de ideeënbus deponeren.