Zondag 10 november vierden we in Noorden de feestdag van de patroonheilige van onze kerk: St. Martinus.
Met belangstellenden van onze parochiekern wisselden wij de stand van zaken rond de pastorale en de bestuurlijke gang van zaken.
Bijgesloten vindt u de notulen.

De Beheercommissie Parochiekern Noorden en de Pastoraatsgroep St. Martinus

Notulen Patroonsdag St. Martinuskerk 2019