Op de 1ste vrijdag in maart worden weer wereldwijd oecumenische gebedsvieringen gehouden. Zo ook Nieuwkoop zoals dit al jaren wordt voorbereid en georganiseerd door de werkgroep waarin vertegenwoordigers uit de 5 verschillende kerken binnen de Gemeenschap van Kerken in Nieuwkoop deel uit maken. Dit jaar staat ZIMBABWE centraal : de vrouwen van het Wereldgebeds-Comité van Zimbabwe nodigen u van harte uit voor deze viering dat als thema heeft: ‘Sta op en ga !’ Dit verwijst naar het verhaal uit Joh. 5:2-9a waarin liefde, genezing en verzoening centraal staat. De vrouwen roepen op: “het is nu het moment om onze matten op te nemen, de behoeftigen een helende hand te geven, kinderen met liefde te omarmen en onze armen te openen in vreugde. Dit is het moment voor verandering ! We hopen dat weer velen deze viering met ons mee willen beleven, en wel op: Vrijdag 6 maart – aanvang 19:30 uur

In de Remonstrantse kerk, Dorpsstraat 131 te Nieuwkoop

VAN HARTE WELKOM !