Zondag 1 maart tijdens de viering van 9.15 uur is er KinderWoordDienst. We maken dan een begin aan de Palmpaasstok. Zaterdag 14 maart gaan we hier verder aan werken. Op zaterdag is de viering om 19.00 uur. We hopen dat veel kinderen met ons mee komen doen.

Zaterdag 4 april vieren we Palmpasen in onze kerk. De kinderen mogen dan, met hun mooi versierde Palmpaasstok, meelopen in een bonte stoet door de kerk.

De KinderWoordDienst is speciaal bedoeld voor kinderen van groep 1 tot groep 5 (6) van de basisschool. Onze voorbereiding is op hen gericht.

Werkgroep KinderWoordDienst